Rewazektomia

Rewazektomia, czyli odwrócenie wazektomii

Rewazektomia (ang. vasovasostomy) to nic innego jak przywrócenie drożności nasieniowodów po uprzednio wykonanej wazektomii. Zabieg jest bardziej skomplikowany niż sama wazektomia, dlatego wymaga obecności anastezjologa oraz odpowiednio dobrze wyposażonego gabinetu. Zabieg rewazektomii wykonywany w Centrum Planowania Rodziny w Warszawie to idealne rozwiązanie. Jest to jeden z najnowocześniejszych (jeśli nie najnowocześniejszy) gabinetów tego typu w Polsce. Dodatkowo, rewazektomia wykonywana jest przez dr Eugeniusza Siwika, specjalistę wykonującego zabiegi wazektomii już od ponad 19 lat.

Wymagania przed zabiegiem

 • zapoznanie sie z materiałami informacyjnymi
 • omówienie zabiegu z Partnerką
 • zapis na zabieg
 • wizyta wstępna przed zabiegiem
 • aktualne badania: morfologia krwii
 • aktualne badania: antygen HBS
 • aktualne badania: próby wątrobowe
 • aktualne badania: układ krzepnięcia
 • w dniu zabiegu 5-6 godzin bez jedzenia i picia
 • przyjazd z asystą
Formularze do wypełnienia i zalecenia
Centrum Planowania Rodziny
ul. Kazachska 5/U1
02-999 Warszawa-Wilanów
22 626 33 33
rejestracja@wazektomia.com
www.wazektomia.com
www.wazektomiablog.com
O czym warto pamiętać
 • Podjęcie świadomej decyzji mającej na celu przywrócenie wtórnej możliwości płodzenia
 • Trzeba być przygotowanym, na dodatkowe pytania i badania partnerki
 • Wykonać zalecone badania dodatkowe w miejscu zamieszkania
 • Zaplanować termin rewazektomii
 • Do Zabiegu przygotować się wg. przedstawionych zaleceń
 • Zaplanować finanse, podróż i czas…
 • Po zabiegu stosować się do zaleceń przedstawionych powyżej.
 • W razie zaistniałej ciąży natychmiast powiadomić nasz Zespól CPR.
 • Powtarzać mantram dwa razy dziennie, żeby się nie przepracować: „w okresie kolejnych 12 miesięcy moja Rodzina powiększy się o Wspaniałego Noworodka”. Jest to najważniejszy punkt podsumownia
Najważniejsze informacje
 • Najważniejszy moment to podjęcie przemyślanej decyzji
 • Przestudiować w literaturze naukowej , wszelkie informacje dotyczące rewazektomii
 • Sprawdzić które Ośrodki i gdzie to operują.
 • Wykonać badania dodatkowe w laboratorium: morfologia krwi, antygen HBs, próby wątrobowe, układ krzepnięcia
 • Jeżeli będzie to Centrum Planowania Rodziny, to dobrze byłoby zarezerwować sobie termin(jedynie siedziba CPR- Kazachska 5/U1).
 • Informacje dodatkowe, pytania, rezerwacja terminu rewazektomii: rejestracja@wazektomia.com, 22 626 33 33 – Mateusz Siwik., sprawy kliniczne Eugeniusz Siwik 501 103 456, siwike@wazektomia.com
 • Dzień wcześniej można spędzić w Hotelu Portos, dzień po również- pokrywamy koszty Hotelu.
 • W dniu zabiegu 5-6 godzin bez jedzenia i picia
 • Przyjechać z Asystą.
 • Godzinę po zabiegu wracamy do domu, lub udajemy się do zaprzyjaźnionego Hotelu Portos.
 • Po upływie doby kontaktujemy się ze sobą „co słychać Kochany Pacjencie? Jak zdrowie?”
 • Oczekujemy na skan e-maila na którym będzie pierwszy wynik badania nasienia na obecność plemników
 • Oczekujemy na zdjęcie Noworodka i całej Szczęśliwej Rodziny.

Koszt zabiegu w naszej klinice to 19900PLN

Rozmawiałem już z wieloma Pacjentami na temat kosztów planowanej rewazektomi. Ponieważ Pacjenci mają dobrą informację z krajów gdzie rewazektomia jest najczęściej wykonywana - USA- dlatego porównujemy dla samej zasady koszty w USA i w naszym kraju. Takie honorarium kształtuje się średnio od 7000 do 20 000 USD, w Kanadzie nieco mniej 5000-6000 USD. Przed podjęciem decyzji dotyczącej rewazektomii dobrze jest rozważyć metoda in vitro, ale wówczas należy dokładnie rozważyć wyższe koszty jak też skuteczność. Dlaczego są tak duże równice? Zależy to kilku czynników:

 • Renoma danego Ośrodka
 • Jaki Lekarz wykonuje zabieg rewazektomii
 • Czy jest anestezjolog w czasie zabiegu? (honorarium anestezjologa 4000-5000USD)
 • Rodzaj znieczulenia (na ten temat będzie inny tekst).
 • Czy obecny jest drugi operator?
 • Czasu trwania zabiegu od 2-do 4 godzin
 • Zakresu prowadzonego zabiegu, może być podjęta decyzja wykonania połączenia najądrza z nasieniowodem i wówczas będzie to zapewne kwota 20 000.USD
 • Po 11-stu latach wykonywania wazektomii rozpoczęliśmy nowe przedsięwzięcie w postaci rewazektomii
 • Stosujemy znieczulenie miejscowe (zabieg jest kompletnie bezbolesny) z asystą Specjalisty Anestezjologa.
 • Na życzenie pacjenta, lub sugestie Anestezjologa , Pacjent może spać w trakcie całego zabiegu.
 • Koszty kliniczne w postaci Sali operacyjnej są kilkakrotnie większe od gabinetu zabiegowego
 • Stosując nowoczesny system udrażniania nasieniowodów, skróciliśmy procedurę zabiegu do jednej godziny i 15 minut.
 • Nasze honoraria nie są tak wysokie jak w innych krajach
 • Koszt hotelu dzień przed zabiegiem i dzień po, są zawarte w 19900 PLN.
 • Czy to honorarium może być po okresie wakacyjnym podwyższone? Tak ok. 10%.
 • Konsultacje przed lub po nie stosujemy dodatkowych opłat.
 • W uzasadnionych przypadkach, podobnie jak przy wazektomii stosujemy studenckie zniżki.
Wielu autorów z różnych Ośrodków z całego Świata podaje różne dane statystyczne. Średnio wymienia się 50-80%. Słowem nowa partnerka, lub poprzednia powinna urodzić noworodka w ciągu 2 lat. Proszę pamiętać, że żadna statystyka nie odnosi się do jednej osoby, czyli do mnie. Moje myśli, marzenia, rozmyślania, myślokształty kodują tylko jedną świadomość, mianowicie „w ciągu najbliższych 12 miesięcy będziemy szczęśliwymi Rodzicami”.
Tak! Wizyta przed rewazektomią jest niezwykle ważna.
 • Dlaczego? Otóż przeprowadza się tzw. ocenę Pacjenta, mimo że nie brzmi to dość ładnie.
 • Przy wspomnianej ocenie bierze się pod uwagę dokładną historię zdrowia mężczyzny i jego dotychczasowej lub nowej partnerki, sprzed zabiegu, oraz przeprowadza się ukierunkowane badanie przedmiotowe
 • Wielu autorów podkreśla tutaj ważny czynnik prognostyczny powodzenia rewazektomii tj. długość okresu niedrożności jajowodów po wykonanej wazektomii.
 • Dokładny wywiad dotyczący historii Pacjenta uwzględniający takie dane jak: pooperacyjny krwiak, stan zapalny, pozwala prognozować na trudniejsze preparowanie czy reanastomozę(ponowna drożność).
 • Inne czynniki zdrowotne, takie jak: wcześniejsza operacja na obszarze pachwinowym(szczególnie operacja przepukliny wykorzystująca siatkę wzmacniającą), mogą również wpływać na prognozowanie skuteczności
 • Udowodniona poprzednio płodność mężczyzny, oraz ogólny jego stan zdrowotny
 • W badaniu przedmiotowym kolejne czynniki prognozujące to obecność ziarniaka nasiennego, oraz długość jądrowego odcinka nasieniowodu – oba mogą mieć wpływ na odbarczenie najądrza i zapobiegać równoczesnej jego niedrożności.
 • Należy jeszcze odnotować znaczne ubytki fragmentów nasieniowodu, anomalie jądrowe, oraz znaczne stwardnienie nasieniowodów, lub najądrzy.
 • Laboratoryjne badania hormonu folikulotropowego(FSH), czy testosteronu w surowicy nie jest konieczne przed większością zabiegów rekonstrukcyjnych, chyba że w czasie wizyty kontrolnej zauważono małe jądra i istnieje podejrzenie ich uszkodzenia.
 • Ponadto powinno się oszacować i bezstronnie omóoić z parą potencjał rozrodczy partnerki. Jest to szczególnie istotne, jeśli partnerka jest nieródką, albo ma powyżej 35 lat

Dobrze jest przeprowadzić rozmowę wszelkich warunków wstępnych (stan zdrowia, wskazania do rewazektomii- w zasadzie jest tylko jedno wskazanie mianowicie podjęta własna decyzja). Po tej wizycie wspólnie podejmujemy decyzję co do możliwości wykonania rewazektomii. Może być tak, że będziemy doradzać metodę in vitro. Wywiad położniczy Partnerki jak wspomniano powyżej jest też bardzo istotny.

Nie w każdym przypadku jest to konieczne. Zawsze w miejscu zamieszkania można udać się do swojego specjalisty i omówić wynikłe wątpliwości po przeprowadzonej rewazektomii. Trzeba też wziąć pod uwagę odległość do Warszawy. Dwóch ostatnich naszych pacjentów zapewne nie przyjedzie z Londynu na wizytę kontrolną, ale już Piotrków Trybunalski, Cieszyn, czy też Wrocław to podróż do Wilanowa jest mile widziana. Natomiast wizyta z Nowym Mieszkańcem Ziemi, po wykonanej rewazektomii jest mile widziana.

Ostateczny sukces rewazektomii to zajście w ciążę i urodzenie zdrowego noworodka.

 • Stwierdzenie plemników w ejakulacie
 • Jeżeli rewazektomia odbywa się w dwóch nasieniowodach, to sukces rewazekomii może być na poziomie nawet 90%
 • Jeżeli w trakcie badania śródoperacyjnego nie stwierdza się plemników, w badaniu mikroskopowym to wykonanie ołączenia jajowodów z najądrzami (vasoepididymostomy) daje szanse na 60% przywrócenia płodności.
 • Niektórzy autorzy biorą pod uwagę okres jaki upłynął od czasu wykonania wazektomii, tj. 14 lat i więcej. Wówczas skuteczność notowana jest na poziomie 40-60%. Wg. mojego osobistego uznania największy autorytet na świecie, mianowicie dr L.L. Lipshultz z Hiuston twierdzi, ze ten okres nie ma zasadniczego znaczenia i skuteczność przy dobrej technice operacyjnej wynosi stale 90%.
Najważniejsze czynniki sukcesu zostały omówione powyżej. W takcie wykonywania zabiegu rewazektomii, po wypreparowaniu zmiany zrostowej jaka powstała po wykonanej wazektomii i nacięciu nasieniowodu, pobiera się płyn z odcinka jądrowego do oceny mikroskopowej obecności plemników. Jeżeli plemniki są wyraźnie stwierdzane, można kontynuować zabieg z rokowaniem skuteczności do 90%. Jeżeli stwierdza się brak plemników pod mikroskopem z pobranego płynu, wówczas operujący może podjąć decyzję co do wykonania zabiegu vasoepididymostomy (połączenie światła nasieniowodu z najądrzem, jest to niezwykle trudny, kosztowny i długi zabieg, wymagający ogromnego doświadczenia operującego).
 • Wielu autorów prac naukowych przeprowadza zabieg rewazektomii w znieczuleniu miejscowym, jak w przypadku wazektomii. Zabieg jest również niebolesny, ale zależy to w głównej mierze od stanu psychicznego pacjenta. Często jest tak że Pacjent mówi do anestzjologa: „ panie doktorze proszę mnie uśpić, nie chcę się zbytnio stresować, jestem wrażliwy na salę operacyjną”
 • Pacjent uśpiony nie wykonuje mimowolnych odruchów które mogą przeszkadzać przy stosowaniu mikroskopu operacyjnego.
 • Anestezjolog jest obecny w Sali zabiegowej niezależnie od rodzaju stosowanego znieczulenia
Zabieg rewazektomii trwa w zależności od zastanych warunków anatomicznych od 1,5- do 2-3 godzin. Zabieg vasoepididymostomy –połaczenie nasieniodowu z najądrzem 3-4 godzin.
Powikłania po rewazektomii wstępują niezwykle rzadko Ewentualnemu krwiakowi moszny, zapobiega się poprzez stałą i skrupulatną dbałość o hemostazę na całej przestrzeni rozcięcia. W przypadku minimalnego krwawienia można założyć sączek celem odprowadzenia wydzieliny. Pobolewania szczególnie przez pierwsze trzy dni mogą być niwelowane przez dodanie doustne środków przeciwbólowych, lub niesterydowych leków przeciwzapalnych(NLPZ) Na lekki obrzęk przez pierwsze dwa dni dobrze jest stosować okłady z lodu.
Przy rewazektomii zalecana jest większa uważność aktywności fizycznych niż przy wazektomii. Ciężka praca fizyczna, forsowne ćwiczenia, jazda na rowerze, bieganie- umiarkowana przerwa i uważność do 5 tygodni. Porównuję takie zachowanie do Królowej Angielskiej, mianowicie poruszać się trzeba ostrożnie , z namaszczeniem z godnością bo i cel takiego zachowania jest wielki. Spacery nie są przeciwskazane w żadnym okresie pooperacyjnym.
 • Po zakończeniu zabiegu zakłada się delikatny opatrunek uciskowy
 • Przez dwie kolejne doby można przykładać na chwilę worek z lodem
 • Przez dwa tygodnie nosimy bardziej obcisłe ochraniacze moszny, lub specjalne majtki.
 • 3-tygodnie po zabiegu wskazany jest niewielki wysiłek fizyczny (najlepiej spacer).
 • Dwa tygodnie – 2 tyg.-stop seks
 • Po trzech tygodniach brak przeciwskazań do uprawiania seksu.
 • Pobolewania – środki znieczulające, NLZP niesterydowe leki przeciwzapalne, stosowane czasami nawet do trzech tygodni.
 • Badanie nasienia na obecność plemników wykonujemy po 8 tygodniach
 • Kolejne badania nasienia co trzy miesiące przez rok. Jeżeli w międzyczasie partnerka zaszła w ciążę to dalsze badania nie są konieczne.
 • Po rewazektomii, przywrócenie pełnej żywotności i obecności plemników może trwać nawet do 6 miesięcy
Para po rewazektomii może wznowić stosunki seksualne po trzech tygodniach(3-tygodnie). Ciąża może się zdarzyć w dowolnym momencie od czasu wykonania rewazektomii. W tym miejscu trzeba pamiętać o uprzednim wnikliwym badaniu partnerki. W przypadku stwierdzenia np.: niedrożności jajowodów, wykonywanie rewazektomii mija się z celem. Podobnie badania hormonalne mające na celu określenie jajeczkowania mogą być pomocne w podjęciu decyzji co do wykonania rewazektomii. Jest to niezwykle ważne, ponieważ nowa sytuacja życiowa bierze pod uwagę nowe zobowiązania zdrowotne, emocjonalne i finansowe związane z procesem przywrócenia drożności jajowodów a tym samym wtórnej płodności.
Tak, jak najbardziej. W naszym Centrum Planowania Rodziny ponowna wazektomia to 1699 PLN.
Kto operuje wazektomię?
 • dr Michał Kretowicz
  dr Michał Kretowicz

  Lekarz specjalista, w 2010 roku ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację z zakresu polożnictwa i ginekologii odbywał w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Od 2017 roku współpracuje z Centrum Planowania Rodziny, gdzie szkolił się u dr Eugeniusza Siwika w zakresie wykonywania zabiegów wazektomii i rewazektomii.

 • dr Janusz Zajda
  dr Janusz Zajda

  Lekarz specjalista urologii, neurourologii oraz chirurgii z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Oddziale III Chirurgii Szpitala Praskiego w Warszawie, kończąc egzaminem specjalizacyjnym II stopnia z chirurgii ogólnej. Następnie zajął się urologią, pracując w Oddziale Urologii Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW, zdając egzamin specjalizacyjny II stopnia z urologii. Od wielu lat współpracował z dr Eugeniuszem Siwikiem. Obecnie wykonuje zabiegi wazektomii i udziela porad w zakresie urologii mężczyzn.

Aktualne terminy zabiegów rewazektomii
KATOWICE

DR KRETOWICZ

20.0421.0418.05
WROCŁAW

DR KRETOWICZ

Terminy wolne - dostępne terminy Terminy zajęte - brak wolnych miejsc Terminy weekend - terminy w weekend
Aktulności i blog

Weź odpowiedzialność za antykoncepcję w Rodzinie

wolne terminy zapisy