Korespondencja z pacjentami

Poniższy tekst jest fragmentem książki Totalna Wazektomia