Paskudny donos

Poniższy tekst jest fragmentem książki Totalna Wazektomia