Choroba wieńcowa - książka o Wazektomii

spis treści

Choroba wieńcowa

Tematykę zależności między wystąpieniem choroby wieńcowej serca a poddaniem się przez pacjenta w przeszłości zabiegowi wazektomii poruszyło łącznie aż 13 badań kliniczno-kontrolnych i porównawczych badań obserwacyjnych przypadków. W badaniach przyjęto różne kryteria (np. świeżo zdiagnozowana choroba wieńcowa, hospitalizacja w związku z chorobą wieńcową, wystąpienie dusznicy bolesnej, choroba niedokrwienia serca, przebyty zawał mięśnia sercowego). W 12 z 14 badań wykazano brak różnic między grupą mężczyzn po zabiegu wazektomii a grupą mężczyzn, którzy tego zabiegu nie przeszli, w kwestii wystąpienia choroby wieńcowej oraz zawału serca zarówno skutkującego zgonem, jak i nie. Jedno badanie wykazało niższy odsetek wystąpienia choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn po zabiegu wazektomii niż u mężczyzn, którzy tego zabiegu nie przeszli. Pojedyncze badanie wykazało, że mężczyźni po wazektomii są bardziej narażeni na dusznicę bolesną i chorobę wieńcową serca, jednakże nie jest to wynik wiarygodny ze względu na zbyt małe próby reprezentatywne określające pacjentów należących do obydwu tych grup. Żadne z badań nie wykazało istotnej zależności między liczbą lat, które minęły od czasu zabiegu wazektomii a zdiagnozowaniem choroby wieńcowej serca. Także badanie sprawdzające czynniki ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej u mężczyzn (np. zaawansowany wiek, palenie papierosów, podwyższony poziom cholesterolu, spożywanie produktów z modyfikowanej pszenicy, nadużywanie produktów pochodzenia zwierzęcego, nadciśnienie tętnicze) nie wykazało zależności między zabiegiem wazektomii a chorobą wieńcową [Rosenberg i in. 1986:1049; Tang i in. 1988: 608; Mullooly i in. 1993: 101].<<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl