Podwiązanie nasieniowodów – studium przypadku - książka o Wazektomii

spis treści

Podwiązanie nasieniowodów – studium przypadku

Czy pełnoletni mężczyzna, kawaler może domagać się podwiązania nasieniowodów, by móc prowadzić swobodniejsze życie seksualne?

Zagadnienia do rozważenia:

 • Prawo praktykowania (wiek pacjenta).
 • Świadoma zgoda pacjenta (niedogodność).
 • Precyzja oświadczenia pacjenta.
 • Odpowiedzialność lekarska.

W płaszczyźnie prawno-międzynarodowej

 • Jeśli rozwój psychiczny pacjenta pozwala mu na należyte rozumienie wymaganej interwencji, nic nie powinno przeszkadzać w przystaniu na jego prośbę/żądanie, nawet choćby wazektomia miała polegać na definitywnym wyrzeczeniu się fundamentalnego prawa do prokreacji na czas nieokreślony (bank nasienia, rewazektomia i metoda in vitro).
 • Świadoma zgoda pacjenta, jak również wszelka uprzednia informacja mogąca pozwolić mu na ścisłe zrozumienie korzyści i niedogodności terapii lub jakiegokolwiek aktu lekarskiego, nie podlegają dyskusji.
 • Brak odpowiedzi.

W płaszczyźnie etycznej

a) Brak specjalnego tekstu deontologii międzynarodowej. Europejski Przewodnik Etyczny [1986] mówi tylko, że lekarz udzieli pacjentowi na jego żądanie wszelkich pożytecznych wskazówek z dziedziny reprodukcji oraz antykoncepcji.

W płaszczyźnie moralności religijnej

 • katolickiej Z punktu widzenia moralności katolickiej dobrowolna „sterylizacja”, czyli wazektomia, nie jest dopuszczalna, chyba że wyłącznie z powodów terapeutycznych, ponieważ godziłaby w zasadę nie rozporządzalności ciałem (podobnie jak i inne metody antykoncepcji, wg tej doktryny seks można uprawiać tylko w czasie prokreacji) [Paweł VI 2000: 17]
 • protestanckiej Przypadek spoczywa w domenie osobistej odpowiedzialności zarówno żądającego, jak i lekarza. Stąd kwestia, co jest działaniem odpowiedzialnym. Przejawione motywy wydają się co najmniej płoche i wysoce wątpliwe [Siwik, Lew-Starowicz 2003: 287].
 • żydowskiej Obowiązek prokreacji zasadniczo spoczywa na mężczyźnie; jest więc dla mężczyzny zakazanym podejmować inicjatywę mającą na celu położenie kresu możliwości prokreacji. (Tora potępia i uznaje za ohydny gest Onana [Rdz 38,9] – określany jako jedno z najcięższych wykroczeń przeciwko Prawu, ponieważ niszczy on życie u samego źródła). W trzech ośrodkach klinicznych w Izraelu wykonywane są zabiegi rewazektomii, jak też wazektomii. Czy zabiegi wazektomii wykonywane są u kawalerów, pozostaje pod znakiem zapytania.
 • muzułmańskiej Podwiązanie nasieniowodów u mężczyzny kawalera nie jest dopuszczalne, ponieważ jest ono niemoralne i karygodne, skoro dąży on do tego, by to mu pozwoliło na bardziej swobodne życie seksualne.
 • buddyjskiej Opinia negatywna: byłoby to najściślejszym prawem żądającego, gdyby tak operacja nie rodziła problemów dla innych. Jednakże rodzi to ryzyko popierania rozwiązłości. Ogólnie rzecz biorąc, buddyzm dostrzega w przywiązaniu, między innymi w pragnieniu fizycznym, zasadniczy powód cierpienia jednostek. „Żyjemy szczęśliwi bez usychania z pragnienia przyjemności zmysłowych pośród tych, którzy ich pragną” [Dhammapada 2013, w. 199]. W Indiach wykonuje się wiele zabiegów wazektomii, lecz liczby bezwzględne są trudno dostępne, ze względu na brak skomputeryzowania procedur medycznych.

Problem odwracalności operacji.

Obecnie przy technice in vitro i mikrochirurgii problem odwracalności operacji nie stanowi większego problemu [Luciano 1995: 465–477]. Jest na ten temat obszerna literatura.<<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl