Przykłady generalnych wskazań do wykonania wazektomii z powodu chorób internistycznych, onkologicznych - książka o Wazektomii

spis treści

Przykłady generalnych wskazań do wykonania wazektomii z powodu chorób internistycznych, onkologicznych

Wskazań tych jest bardzo wiele. Wydawałoby się, że z ciężko chorą partnerką nie powinno się uprawiać seksu. Ale życie pokazuje, że tak nie jest. Innym problemem jest obawa przed zajściem w ciążę, która może zakończyć się ciężkimi powikłaniami...

Wymienione poniżej choroby, które z punktu widzenia medycznego stanowią wskazania do zapobiegania ciąży, nie są podzielone na bezwzględne i względne, gdyż wysoki poziom praktyki medycznej umożliwia obecnie udzielenie kobiecie ciężarnej wysoko specjalistycznej pomocy w utrzymaniu ciąży, jeśli chce ona urodzić dziecko za wszelką cenę.

Oto skrótowe zestawienie chorób, których występowanie powinno skłaniać do zapobiegania ciąży, a tym samym wyrażenia szacunku dla swojej życiowej partnerki.

Opracowano na podstawie książek pt. Ginekologia, pod red. prof. Rudolfa Klimka [Klimek (red.) 1982] oraz Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2012 [Szczeklik (red.) 2012].

 

Choroby kobiece

 • zatrucia ciążowe;
 • EPH-gestoza nie poddająca się leczeniu, zagrożenie rzucawką;
 • zwężenie miednicy dużego stopnia;
 • przebyte operacje przetok pęcherzowo-pochwowych i odbytniczo-pochwowych;
 • rozległe żylaki pochwy i sromu;
 • przebyte dwukrotnie ręczne wydobycie łożyska po porodzie z przetaczaniem krwi;
 • przypadki, nierokujące nadziei na urodzenie żywego i nieobarczonego wadami dziecka;
 • nieprawidłowości rozwoju jaja płodowego i znacznego stopnia wielowodnie, zaśniad groniasty;
 • guzy macicy lub przydatków zaklinowane w zagłębieniu odbytniczo macicznym, jeśli kobieta nie wyraża zgody na zabieg operacyjny;
 • trzy poprzednio przebyte porody zakończone cięciem cesarskim.

 

Choroby przenoszone na potomstwo

 • dziedziczne schorzenia umysłowe u rodziców;
 • nałogowy alkoholizm u rodziców;
 • choroby dziedziczne dające się stwierdzić w poprzednich ciążach, np: choroby Taya-Sachsa, Friedricha;
 • listerioza i cytomegalia u matki;
 • przyjmowanie talidomidu lub jemu podobnych;
 • leczenie środkami cytostatycznymi;
 • jeżeli dwoje lub więcej dzieci z tych rodziców wykazuje wady rozwojowe;
 • jeżeli oboje rodzice, jedno z rodziców, jedno lub więcej poprzednio urodzonych dzieci wskazuje chorobę psychiczną;
 • jeżeli kobieta w poprzednich ciążach przeżyła ciężki konflikt serologiczny związany z różnicą czynnika Rh;
 • jeżeli w rodzinie jest stwierdzona choroba wrodzona, która występuje u dzieci z poprzednich porodów.

I ponownie, zawsze należy pamiętać, że jeśli kobieta zajdzie w ciążę mimo współistnienia ciężkiej choroby i nie zdecyduje się na jej usunięcie, zadaniem lekarza jest dołożenie wszelkich starań, by przeprowadzić ją przez poszczególne okresy ciąży przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć medycyny, z myślą o zachowaniu jej zdrowia i życia.

 

Choroby układu krążenia

 • ostre zapalenie mięśnia sercowego;
 • przewlekłe zapalenie osierdzia;
 • choroba wieńcowa z zawałem;
 • przewlekły zespół płucno-sercowy;
 • blok przedsionkowo-komorowy, jeżeli kobieta nie zgadza się na wszczepienie rozrusznika;
 • zatory naczyniowe świeżo przebyte i nawracające;
 • wysoki stopień niewydolności krążenia;
 • zatory do tętnic mózgu;
 • choroba niedokrwienna serca;
 • zaburzenia rytmu serca i przewodzenia;
 • wrodzone wady serca;
 • choroby mięśnia sercowego;
 • niewydolność serca (między innymi sztuczne serce);
 • choroby aorty i tętnic obwodowych;
 • choroby żył obwodowych (zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych i głębokich);
 • żylna choroba zakrzepowo-zatorowa;
 • choroby mikrokrążenia (objaw Raynauda, siność siatkowata, akrocyjanoza, bolesny rumień kończyn;
 • wady rozwojowe naczyń krwionośnych (np.: zespół Marfana, zespół Ehlersa-Danlosa)

Choroby reumatyczne

 • choroby układu tkanki łącznej (toczeń rumieniowaty układowy, układowe zapalenia naczyń wywołane lekami, zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe);
 • zapalenia stawów z zajęciem stawów kręgosłupa;
 • choroba zwyrodnieniowa stawów;
 • choroby związane z obecnością kryształów(dna moczanowa, zapalenia stawów wywołane przez apatyty itp.);
 • choroby metaboliczne kości (osteoporoza, osteomalacja, choroba Pageta);
 • reumatyzm tkanek miękkich;
 • zaburzenia nerwowo-naczyniowe;
 • choroby tkanki łącznej uwarunkowane genetycznie (zespół nadmiernej ruchomości stawów o przebiegu łagodnym, zespół Ehlersa-Danlosa);
 • inne choroby układu ruchu (ok. 26 jednostek chorobowych).

 

Choroby układu oddechowego

 • rak krtani;
 • rozstrzenie oskrzeli;
 • mukowiscydoza;
 • choroby śródmiąższowe płuc;
 • gruźlica i mikrobakteriozy;
 • nowotwory płuca i opłucnej;
 • choroby zawodowe układu oddechowego;
 • zaburzenia oddychania w czasie snu;
 • choroby opłucnej;
 • manifestacje chorób tkanki łącznej w układzie oddechowym;
 • wady rozwojowe układu oddechowego;
 • przewlekłą niewydolność oddechowa.

 

Choroby układu nerwowego – wybrane

 • stwardnienie rozsiane wieloogniskowe;
 • udar mózgu;
 • padaczka;
 • otępienie;
 • stwardnienie rozsiane;
 • choroby układu pozapiramidalnego (choroba Parkinsona, postępujące porażenie nadjądrowe i inne);
 • rozmiękanie mózgu;
 • guzy mózgu i rdzenia kręgowego;
 • gruźlicze zapalenie opon mózgowych i stany po nim;
 • choroby układu nerwowo-mięśniowego;
 • zaburzenia pourazowe ośrodkowego układu nerwowego (wstrząśnienie mózgu, złamanie podstawy czaszki, uszkodzenie mózgu i inne).

Jest to tylko niewielka grupa chorób układu nerwowego, ale możemy umieścić ją również w dziale chirurgii. Jedno z ciekawszych wskazań do wazektomii, słowem cała interna (choroby wewnętrzne).

 

Choroby oczu

 • zmiany świadczące o złośliwej fazie nadciśnienia tętniczego;
 • złośliwe zmiany patologiczne dna oka występujące w cukrzycy;
 • czerniak oka;
 • choroby grożące ślepotą, które w czasie ciąży ulegają pogorszeniu i nie poddają się leczeniu.
 •  

  Choroby laryngologiczne

  • gruźlica krtani;
  • nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych;
  • głuchoniemota;
  • obustronna głuchota.

   

  Choroby skóry

  • liszajec opryszczkowy ciężarnych;
  • liszajec rumieniowaty ostry i podostry w ciąży;
  • twardzina skóry postępująca;
  • zapalenie skóry i mięśni;
  • rybia łuska;
  • ciężkie plamice krwotoczne;
  • nowotwory złośliwe skóry (mięsak, czerniak);
  • skóra pergaminowata i barwnikowa.

   

  Choroby alergiczne

  • alergiczne choroby oczu;
  • alergiczne choroby skóry;
  • obrzęk naczyniowo-ruchowy.

   

  Wybrane nowotwory

  • rak piersi;
  • rak gruczołu krokowego;
  • czerniak;
  • rak skóry (rak podstawnokomórkowy i płaskonabłonkowy);
  • rak jajnika;
  • raki przewodu pokarmowego;
  • rak płuc.

   

  Wybrane zagadnienia chorób zakaźnych

  • choroby wirusowe (mononukleoza zakaźna, choroby wywołane przez parawirus B19);
  • wybrane choroby bakteryjne (krztusiec, tężec, zatrucie toksyna botulinową);
  • choroby przenoszone przez kleszcze;
  • parazytozy tkanek;
  • choroby tropikalne;
  • powikłania zakażeń ośrodkowego układu nerwowego;
  • AIDS (zespół nabytego niedoboru odporności).

   

  Choroby wymagające leczenia chirurgicznego

  • każda choroba chirurgiczna wymagająca leczenia operacyjnego, jeżeli ciąża poważnie zwiększy niebezpieczeństwo lub uniemożliwi jej wykonanie;
  • nowotwory złośliwe i niezłośliwe przełyku, jelit, sutka, płuc, wątroby, trzustki wymagające leczenia chirurgicznego;
  • ciężki zespół poresekcyjny żołądka i jelit;
  • przepukliny przeponowe, rozległe przepukliny brzuszne lub kroczowe;
  • wole nadczynne i wole obojętne duże z objawami ucisku;
  • ropnie płuc;
  • tętniaki dużych naczyń.

   

  Choroby ortopedyczne

  • ciężkie zmiany zniekształcające i zapalenie kości kręgosłupa, miednicy i większych stawów;
  • czynna gruźlica kostno-stawowa i kręgosłupa;
  • nowotwory złośliwe kości, miednicy i dystrofia kości;
  • dziedziczne dystrofie kostne.

   

  Choroby przewodu pokarmowego

 • wrzód trawienny lub wrzód przełyku ze skłonnością do krwawień;
 • choroby trzustki (ostre zapalenie trzustki, rak, wady wrodzone trzustki);
 • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy w okresie zaostrzenia (autoimmunologiczne zapalenie żołądka, rak żołądka, wady rozwojowe, celiakia);
 • choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych;
 • guzy żołądka lub jelit;
 • wrzodziejące zapalenie dwunastnicy;
 • choroby przełyku (rak przełyku, gruźlica i inne);
 • choroby jelita cienkiego;
 • choroby jelita grubego;
 • choroby infekcyjne i pasożytnicze przewodu pokarmowego;
 • choroby wątroby (marskość wątroby, ropne stany zapalne dróg żółciowych, żółtaczka mechaniczna, rak dróg żółciowych, nowotwory wątroby);
 • niedożywienie i leczenie żywieniowe.
 •  

  Choroby układu wewnątrzwydzielniczego – metaboliczne:

  • ciężka postać cukrzycy i zespół metaboliczny;
  • choroby podwzgórza i przysadki (zaburzenia dziedziczne, urazy głowy, guzy przysadki, guzy szyszynki itp.);
  • choroby tarczycy;
  • choroby przytarczyc;
  • choroby kory nadnerczy;
  • choroby jajników;
  • zaburzenia wzrastania i dojrzewania płciowego;
  • zespoły wielogruczołowe;
  • choroby grasicy z objawami męczliwości mięśni.

   

  Choroby układu krwiotwórczego:

  • niedokrwistość;
  • białaczka ostra;
  • zespoły mielodysplastyczne;
  • nowotwory mieloproliferacyjne;
  • zespoły limfoproliferacyjne;
  • zaburzenia hemostazy;
  • niedobory odporności;
  • ziarnica złośliwa;
  • skazy krwotoczne;
  • niedokrwistość hemolityczna.

   

  Choroby nerek i dróg moczowych

  • gruźlica nerek;
  • progresja procesu chorobowego nerek (ostre uszkodzenie nerek i przewlekła choroba nerek);
  • choroby kłębuszków nerkowych;
  • śródmiąższowe zapalenie nerek;
  • obustronna kamica nerek;
  • tubulopatie;
  • Torbielowatość nerek;
  • stany po operacji wszczepiającej moczowody;
  • wady wrodzone nerek ;
  • wodonercze;
  • nefropatia zaporowa;
  • nowotwory układu moczowego;
  • torbiele nerek;
  • wady rozwojowe pęcherza moczowego i cewki moczowej;
  • wady wrodzone układu moczowego;
  • układ krążenia w chorobach nerek (nadciśnienie tętnicze, choroby serca z upośledzoną czynnością nerek);
  • nerki a ciąża (ciąża u chorej z przewlekłą niewydolnością nerek, ciąża podczas leczenia dializami, po przeszczepie nerki, nadciśnienie tętnicze a ciąża, ostra martwica kory nerek).

   

  Choroby psychiczne

  • choroby psychiczne związane z ciążą i połogiem;
  • schizofrenia i cyklofrenia przebiegające z częstymi zaostrzeniami, głębokie niedorozwoje psychiczne;
  • ciężkie psychopatie;
  • padaczka z przewlekłymi objawami psychoorganicznymi;
  • przypadki możliwości dziedziczenia jednorodnego chorób, takich jak schizofrenia i cyklofrenia, oraz niektóre postacie oligofrenii.


  <<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
  Copyrights 2021 © Wazektomia.com
  Wykonanie www.elkomtel.pl