Międzynarodowa Konferencja na temat Ludności i Rozwoju - książka o Wazektomii

spis treści

Międzynarodowa Konferencja na temat Ludności i Rozwoju

1994 Międzynarodowa Konferencja na rzecz Ludności i Rozwoju w Kairze była kamieniem milowym w historii ludności i rozwoju, jak również w historii praw kobiet. Na konferencji uczestnicy zgodzili się, co do tego że, nie chodzi tylko o liczenie ludności świata, ale o upewnienie się, że liczy się każdy człowiek.

Delegaci ICPD osiągnęli konsensus, że równość i równouprawnienie kobiet jest światowym priorytetem. To podchodzić nie tylko z punktu widzenia uniwersalnych praw człowieka, ale również jako istotny krok w kierunku zwalczania ubóstwa i stabilizacji wzrostu populacji. Kobiecy możliwość dostępu do zdrowia reprodukcyjnego i praw jest podstawą jej inicjacji. To także klucz do zrównoważonego rozwoju.

W sumie 179 rządy podpisały program działania na rzecz Ludności i Rozwoju, a w nim:.

  • zapewnienie powszechnego dostępu do planowania rodziny i seksualnych i usług zdrowia reprodukcyjnego i praw reprodukcyjnych;
  • dostarcz równości płci, równouprawnienia kobiet i równego dostępu do edukacji dla dziewcząt;
  • adres indywidualnego, społecznego i gospodarczego wpływu urbanizacji i migracji;
  • wspieranie zrównoważonego rozwoju i kwestii związanych ze środowiskiem
  • zagadnienia związane ze zmianami populacji

Milenijne Cele Rozwoju

Na Szczycie Milenijnym w 2000 r. 189 państw członkowskich zgodziło się pomóc najbiedniejszym krajom w decydującym znaczeniu od roku 2015. Ramy postępu składają się z ośmiu Milenijnych Celów Rozwoju i pochodzą z Deklaracji Milenijnej przyjętej przez zgromadzonych przywódców światowych [UNFPA 2013].<<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl