Przewlekły ból moszny - książka o Wazektomii

spis treści

Przewlekły ból moszny

Niektórzy pacjenci po zabiegu wazektomii uskarżają się na jednostronny lub obustronny ból moszny. Przegląd literatury medycznej dotyczącej rodzajów bólu po zabiegu wazektomii charakteryzuje się niewielkim rozmiarem prób reprezentatywnych, niejasnym doborem kryteriów oceny bólu, wysokim współczynnikiem braku odpowiedzi osób badanych, niejasno zdefiniowanymi definicjami użytych w badaniu terminów i brakiem jasności, co do metody obserwacji pacjentów i stosowanych technik pomiaru i oceny bólu. U pacjentów może wystąpić ból okolic moszny wystarczająco silny, by utrudniał normalne funkcjonowanie i wymagał opieki medycznej. Najszersze badania na ten temat wykazały, że współczynnik takiego bólu wynosi 0,9% siedem miesięcy po zabiegu. Jedynie w trzech badaniach odnotowano przewlekły ból okolic moszny utrzymujący się po zabiegu wazektomii przez okres trzech lat lub dłużej. W próbie reprezentatywnej opisywanej przez jedno z badań na 4,8 roku po zabiegu, 2,2% mężczyzn po zabiegu wazektomii uskarżało się na ból tak silny, że uniemożliwiał im normalne funkcjonowanie. W innej grupie obserwowanej przez 4 lata 5% mężczyzn musiało zwrócić się o pomoc do lekarza ze względu na ból jąder. Jedyne wykonane badanie komparatywne, w którym obserwowano pacjentów przez okres 3,9 lat, wykazało, że 6% mężczyzn po wazektomii odczuwało ból tak uciążliwy, że zmuszeni byli szukać pomocy medycznej, zaś odsetek mężczyzn, którzy zabiegu wazektomii nie przeszli wynosił 2%. Przewlekły ból okolic moszny utrudniający normalne funkcjonowanie występuje u 1 do 2% mężczyzn po wazektomii. Do zmniejszenia i eliminacji bólu dąży się poprzez terapie medyczne bądź też przez zabieg chirurgiczny. Operacja bardzo rzadko jest koniecznością. W ciągu ostatnich dziewięciu lat dwukrotnie usuwaliśmy bolesny zrost po wykonanej wazektomii. Dolegliwości bólowe ustąpiły, przy zachowanej skuteczności.<<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl