Rak jądra - książka o Wazektomii

spis treści

Rak jądra

Przeprowadzono cztery badania kliniczno-kontrolne i siedem obserwacyjnych badań porównawczych przypadków w celu określenia, czy istnieje zależność między wazektomią a ryzykiem wystąpienia raka jądra. Metaanaliza dokonana na podstawie badań kliniczno-kontrolnych nie wykazała różnic między częstością występowania raka jądra u mężczyzn po wazektomii a częstością występowania raka jądra u mężczyzn, którzy tego zabiegu nie przeszli (iloraz szans (OR – ang. odds ratio) 1,18; 95% CI 0,93–1,49). Nie otrzymano takich wyników obserwacyjnych badań porównawczych przypadków, które pozwoliłyby na analizę, żadne jednak z siedmiu przeprowadzonych badań nie wykazało znaczących różnic między wynikami dla mężczyzn po wazektomii a wynikami dla mężczyzn, którzy takiego zabiegu nie przeszli. Nie zaobserwowano też różnic w zależności od liczby lat, jakie minęły od wykonanego zabiegu wazektomii [Nienhuis i in. 1992: 743; Rosenberg i in. 1994: 431; Lynge 2002: 488].<<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl