Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa - książka o Wazektomii

spis treści

Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa

Zdrowie, wybór i prawo to trzy główne hasła Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa (IPPF ¬– ang. International Planned Parenthood Federation) z siedzibą w Brukseli. Polskie Towarzystwo Rozwoju Rodziny należy również do Europejskiej Sieci Współpracy Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa (IPPF EN). A oto wybrane kardynalne zasady planowania rodziny obowiązujące w Europie.

 

MISJA IPPF

Misją IPPF jest:

  • Wspierać i bronić podstawowe prawo każdego człowieka do podejmowania wolnych i świadomych decyzji dotyczących własnego życia seksualnego, emocjonalnego i reprodukcyjnego; dążyć do rozwoju i zapewnienia w Europie szerokiej informacji, edukacji i wysokiej jakości usług związanych z seksualnością człowieka, antykoncepcją i bezpieczną aborcją w uzasadnionych przypadkach.
  • Promować i bronić praw kobiet i mężczyzn, w tym młodzieży, do swobodnego decydowania o liczbie i czasie urodzin ich dzieci oraz do jak najlepszego stanu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.
  • Promować ruch planowania rodziny wśród osób, których potrzeby w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego nie zostały zaspokojone przez informację, rzecznictwo interesów oraz poradnictwo.
  • Podkreślać znaczenie profilaktyki zdrowotnej, a szczególnie znaczenie zdrowia kobiet w wieku reprodukcyjnym oraz znaczenie zdrowia matki i dziecka.
  • Podejmować walkę o równe prawa kobiet i mężczyzn, wspierać kobiety w ich dążeniu do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym oraz pełnym korzystaniu z jego przywilejów.

Prawa: Każda kobieta, mężczyzna i młody człowiek ma prawo (traktowane w kategorii podstawowych praw człowieka) do swobodnych, podejmowanych na podstawie pełnej informacji decyzji dotyczących zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego [Karta Praw Seksualnych… 1999].

Każda kobieta, mężczyzna i młody człowiek powinien korzystać ze swojego prawa do opieki w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz cieszyć się swoją seksualnością w sposób odpowiedzialny i wolny od przymusu, dyskryminacji i przemocy.

Promocja odpowiedzialnego korzystania z tych praw powinna być podstawową przesłanką dla polityki rządów oraz programów w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, łącznie z planowaniem rodziny.<<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl