Psychospołeczne skutki zabiegu wazektomii - książka o Wazektomii

spis treści

Psychospołeczne skutki zabiegu wazektomii

Psychologiczne aspekty zabiegu wazektomii nie są szczegółowo omawiane w literaturze. Obserwuje się w tym temacie niedostatek szczegółowych badań obserwacyjnych i porównawczych. Brak też danych, które umożliwiłyby analizę i porównanie psychologicznych i socjologicznych skutków wazektomii w Stanach Zjednoczonych i innych wysoko rozwiniętych krajach. Co więcej, badania takie byłyby zróżnicowane pod względem rodzaju i wielkości prób reprezentatywnych, czasu trwania badania, stosowanych technik badawczych i wielu innych zmiennych. Niemożliwym jest więc określenie potencjalnych psychospołecznych skutków wazektomii [Carter i in. 1984: 659; Rodgers, Ziegler 1967: 367; Wolfers 1970: 297].<<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl