Pierwotna afazja, zaburzenia mowy w demencji, dyzartria - książka o Wazektomii

spis treści

Pierwotna afazja, zaburzenia mowy w demencji, dyzartria

Tylko jedno niewielkie badanie wykazało potencjalną zależność pomiędzy wazektomią a demencją. W badaniu tym stwierdzono, że wazektomia może stanowić czynnik ryzyka wystąpienia rzadkiego rodzaju dyzartrii, jakim jest pierwotna afazja postępująca. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu badanie to jest istotne i wiarygodne. Przeciwciała plemnikowe, stanowiące więź między wazektomią a PPA, nie są przez żadne z ostatnich badań zakwalifikowane jako mające związek z zaburzeniami mowy w demencji czy też z dyzartrią. Co więcej, szerokie badanie epidemiologiczne nie wykazało żadnej zależności między wazektomią a chorobami układu odpornościowego. Inne badania epidemiologiczne związane z wazektomią nie szukały co prawda dowodu na to, że wazektomia stanowi czynnik ryzyka dla demencji, niemniej jednak stwierdziły brak zależności między wazektomią a demencją. Nie ma więc potrzeby poruszania podczas wizyty przedoperacyjnej z pacjentem tematyki pierwotnej afazji postępującej, demencji i dyzartrii [Weintraub i in. 2006: 190; Goldcare i in. 2007: 1273; Han i in. 2010: 338].<<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl