Aspekty immunologiczne - książka o Wazektomii

spis treści

Aspekty immunologiczne

Po wazektomii nadal w jądrach produkowane są plemniki. Następnie są resorbowane przez organizm. Zwykle zawartość spermy nie styka się z komórkami układu odpornościowego, a więc nie wywołuje odpowiedzi immunologicznej. Jednak u niektórych mężczyzn reakcja immunologiczna na spermę się pojawia. Rekcje immunologiczne mogą doprowadzić zarówno do wystąpienia takich chorób, jak: reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńczej cukrzycy, stwardnienia rozsianego, jak i przyczynić się do późniejszego rozwoju miażdżycy i powikłań z tym związanych.

Badania wykonane przez HSAM (Homeland Security Acquisition Manual) nie potwierdziły wystąpienia tych chorób. Obecne dowody wskazują też, że reakcje immunologiczne nie powodują żadnych ogólnych zaburzeń w organizmie.

Tematyce występowania i znaczenia przeciwciał przeciwplemnikowych po zabiegu wazektomii poświęcono w nauce nieliczne pozycje. Większość przeprowadzonych badań dokonano metodami, które wyszły już z użycia. Przeciwciała przeciwplemnikowe rzadko były obecne przed zabiegiem wazektomii, zaś po zabiegu wazektomii zaobserwowano w różnych badaniach aglutyninę w nasieniu i/lub mobilizujące się przeciwciała w osoczu. Niektóre z tych badań powiązały tę obecność z ciążą powstałą po rewazektomii. Jedno z badań wykazało obecność przeciwciał przeciwplemnikowych u 4% mężczyzn po wazektomii i obecność aglutyniny w nasieniu u 10 z 29 mężczyzn po rewazektomii. Inne badanie opisuje przypadki zajścia w ciążę u 11 z 13 partnerek mężczyzn, u których po wazektomii nie stwierdzono obecności aglutyniny w nasieniu, i u 1 z 7 partnerek mężczyzn, u których obecność aglutyniny w nasieniu stwierdzono. Inne badanie donosi o braku różnic co do poziomu aglutyniny czy obecności mobilizujących się plemników w grupie liczącej 17 mężczyzn rok po rewazektomii, których partnerki zaszły w ciążę, oraz 18 mężczyzn, których partnerki w ciążę jeszcze nie zaszły. Naukowcy prowadzący to badanie zaobserwowali niski poziom aglutyniny i mobilizujących się przeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu u 5 z 25 mężczyzn rok po rewazektomii; 1 z tych 5 mężczyzn zapłodnił partnerkę. Istnieją tylko nieliczne badania poświęcone wpływowi przeciwciał przeciwplemnikowych na współczynnik ciąż po rewazektomii. Nie wiadomo dokładnie, jaki wpływ w odnotowanych przypadkach mają przeciwciała przeciwplemnikowe na problemy z płodnością.

Żadne z badań nie dowiodło związku przyczynowo-skutkowego między obecnością przeciwciał przeciwplemnikowych a problemami z płodnością, odnotowano za to, że w przeprowadzanych badaniach istnieje wiele nieścisłości, bada się zróżnicowane próby reprezentatywne i stosowane są różne metody badawcze. Przyjmuje się, że problemy z płodnością spowodowane przeciwciałami przeciwplemnikowymi są po wazektomii rzadkie, a potencjalna obecność tych przeciwciał po rewazektomii nie powinna stanowić czynnika zniechęcającego do decyzji o podejściu do zabiegu rewazektomii [Adourian i in. 1993: 368; Goldacre i in. 2007: 1273; Lee i in. 2009: 264].<<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl