Dekalog praw kobiet - książka o Wazektomii

spis treści

Dekalog praw kobiet

Międzynarodowa Federacja Planowania Rodziny (IPPF) przygotowała Kartę praw seksualnych i ogłosiła ją drukiem w 1995 r. Jest to odpowiedź na wezwanie do określania praw seksualnych i reprodukcyjnych w kategoriach praw człowieka, formułująca prawo do decydowania, czy i kiedy mieć dzieci. IPPF uznaje, że wynika ono z przysługującego każdemu człowiekowi prawa do

[…] swobodnej i odpowiedzialnej decyzji o liczbie i odstępach czasowych między urodzeniami dzieci oraz prawa do dostępu do informacji, edukacji i środków umożliwiających korzystanie z tego prawa, a ponadto uznaje, że specjalną ochroną należy objąć kobiety w uznanym za uzasadnionym okresie przed i po urodzeniu dziecka [Karta Praw Seksualnych…1999]

związku z tym zobowiązuje się gwarantować, co następuje:

 • Każda kobieta [czytaj każdy mężczyzna] ma prawo do informacji, edukacji oraz usług niezbędnych dla ochrony zdrowia reprodukcyjnego i bezpieczeństwa macierzyństwa i bezpiecznych metod planowania rodziny, które są dostępne fizycznie i finansowo, możliwe do zaakceptowania oraz dogodne dla wszystkich korzystających z nich osób.
 • Każdy człowiek ma prawo do dostępu do możliwie najszerszego zakresu bezpiecznych, skutecznych i możliwych do zaakceptowania metod regulacji płodności
 • Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyboru oraz stosowania metody ochrony przed nieplanowaną ciążą, która jest bezpieczna i możliwa do zaakceptowania przez niego [Karta Praw Seksualnych… 1999].

W dokumencie końcowym Międzynarodowej Konferencji ONZ, na rzecz Ludności i Rozwoju, podpisanej również przez przedstawicieli polskiego rządu, która odbyła się w Kairze w 1994 r. czytamy:

Wszystkie kraje w ramach systemu podstawowej opieki zdrowotnej powinny jak najszybciej, ale nie później niż do roku 2015, dążyć do zapewnienia opieki w zakresie życia reprodukcyjnego wszystkim jednostkom w odpowiednich grupach wiekowych. Opieka w zakresie reprodukcji w kontekście podstawowej opieki zdrowotnej powinna obejmować m.in.: poradnictwo, informację, edukację, przekazywanie wiedzy oraz świadczenie usług w zakresie planowania rodziny; edukację i usługi w zakresie opieki prenatalnej, bezpiecznego porodu i opieki postnatalnej, w szczególności karmienia piersią oraz opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, zapobieganie i odpowiednie leczenie niepłodności [za: Niemiec 2003: 27].

Sformułowany przez zespół Towarzystwa Rozwoju Rodziny Dekalog praw skierowany jest do kobiet, ale i również do tych, którzy oferują współczesną wiedzę, doświadczenie, formułują zasady prawa, etyki i polityki. Od tego dekalogu powinno się rozpocząć rozważania na temat planowania współczesnej rodziny u progu XXI wieku.

Oboje partnerzy mają prawo do:

 1. Informacji, poznania zalet i wad oraz dostępności metod planowania rodziny.
 2. Dostępu do możliwie najszerszego zakresu usług oraz korzystania z nich niezależnie od płci, wyznania, koloru skóry, stanu cywilnego oraz miejsca zamieszkania.
 3. Wyboru podejmowania dobrych decyzji, czy korzystać z planowania rodziny i jakie stosować metody.
 4. Bezpieczeństwa w zakresie stosowania bezpiecznych i skutecznych metod planowania rodziny.
 5. Prywatności związanej ze świadczeniem informacji, poradnictwa i usług z zachowaniem prywatności
 6. Zachowania tajemnicy, pewności, że wszystkie informacje osobiste zostaną zachowane w tajemnicy.
 7. Poszanowania godności, życzliwego, uważnego traktowania klienta.
 8. Wygody w sensie jakości oferowanej opieki i usług oraz poczucia komfortu podczas korzystania z nich.
 9. Ciągłości gwarantującej dostępność usług w przyszłości, np. korzystania z usług, metod i środków antykoncepcyjnych, dopóki istnieje taka potrzeba.
 10. Wyrażania opinii i formułowania własnych sądów o świadczonych usługach [Karta Praw Seksualnych… 1999].


<<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl