Dodatkowe kwestie w sprawie praktyki pooperacyjnej

Poniższy tekst jest fragmentem raportu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego