Załącznik C: Kluczowe Pytania 5

Poniższy tekst jest fragmentem raportu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego