Załącznik C: Kluczowe Pytania 3

Poniższy tekst jest fragmentem raportu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego