Praktyka po-operacyjna: Wytyczne 15

Poniższy tekst jest fragmentem raportu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego