Raport ATU: Praktyka po-operacyjna: Wytyczne 15

pobierz raport w PDF

Praktyka po-operacyjna: Wytyczne 15

Jeśli zaobserwuje się ruchliwe plemniki w liczbie > 100 000 /mL po sześciu miesiącach po wazektomii, w kilku badaniach PVSA należy podjąć decyzję czy wazektomia się nie powiodła i czy należy powtórzyć wazektomię. Opinia Eksperta

Omówienie (Poziom siły udokumentowania - C; Korzyści przeważają nad ryzykiem)

Jeśli badanie PVSA przeprowadzone u lekarza wykaże nieruchliwe plemniki, należy wykonać jedno lub więcej badań PVSA w laboratorium lekarza, aby określić, czy azoospermia rozwija się w czasie. Jeśli azoospermia nie zostanie osiągnięta po sześciu miesiącach po wazektomii, PVSA powinno zostać przeprowadzone w laboratorium zatwierdzonym dla celów przeprowadzania testów nasienia o wysokim stopniu złożoności. Jeśli PVSA wykaże < 100 000 nie ruchliwych plemników /mL oraz brak ruchliwych plemników, para może przestać korzystać z innych środków antykoncepcyjnych.

Jeśli PVSA wykaże > 100 000 nieruchliwych plemników /mL lub ślady ruchliwych plemników, kolejne badanie PVSA, monitoring lub kolejna wazektomia mogą zostać rozważone ponownie. W opinii Panelu, aby uznać wazektomię za nieudaną, wymagany jest współczynnik > 100 000 nieruchliwych plemników/mL. Decyzję dotyczącą dalszego postępowania należy podjąć na podstawie kolejnych badań, preferencji pacjenta oraz jego tolerancji na ryzyko ciąży.

 <<< Poprzedni temat Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl