Praktyka przedoperacyjna

Poniższy tekst jest fragmentem raportu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego