Praktyka przedoperacyjna: Wytyczne 3

Poniższy tekst jest fragmentem raportu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego