Praktyka przedoperacyjna: Wytyczne 1

Poniższy tekst jest fragmentem raportu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego