Raport ATU: Praktyka przedoperacyjna: Wytyczne 1

pobierz raport w PDF

Praktyka przedoperacyjna: Wytyczne 1

Konsultacje przedoperacyjne powinny być przeprowadzone osobiście. Jeśli konsultacja nie może odbyć się osobiście, dozwoloną alternatywą może być konsultacja telefoniczna lub drogą mailową. Opinia Eksperta.

Omówienie. Przed zabiegiem wazektomii powinno się przeprowadzić konsultację z pacjentem. Podobnie jak przed każdym innym zabiegiem, wazektomia również wymaga przedyskutowania ryzyka, korzyści oraz alternatyw. Pacjenci wybierający metodę wazektomii liczą się ze stałą zmianą ich stanu płodności. Część pacjentów żałuje z czasem tej decyzji, w związku z tym taka konsultacja jest wskazana. Celem konsultacji jest sprawdzenie czy pacjent ma słuszne oczekiwania, co do konsekwencji przed, w trakcie i po operacji. Spotkanie w cztery oczy nie jest konieczne, jeśli pacjenta i chirurga dzieli zbyt duża odległość lub inne czynniki utrudniają spotkanie, jednakże forma konsultacji musi umożliwić poznanie rozrodczej i medycznej historii pacjenta; ze strony pacjenta, aby mógł zadać pytania lekarzowi i uzyskać na nie odpowiedzi, a lekarz aby mógł zapewnić pacjentowi informacje na temat zabiegu, adekwatne do decyzji pacjenta.

Część mężczyzn potrzebuje pomocy w podjęciu decyzji w sprawie wazektomii. Balde i inni w 2006 roku przeanalizowali potrzeby tego wsparcia.20 48% mężczyzn przyznało, że podjęcie decyzji o wazektomii było dla nich łatwe; dla 45% było jednak trudne. Trudność decyzji była szczególnie uwarunkowana faktem nieodwracalności zabiegu, ryzykiem śmierci dziecka, strach przed nieznanym, ból podczas zabiegu oraz niepewność co do efektywności zabiegu. Według lekarzy głównymi czynnikami wywołującymi problem z decyzyjnością były strach przed bólem w trakcie zabiegu, nieodwracalność oraz ewentualne komplikacje. Konsultacja powinna umożliwić, aby pacjent mógł przeanalizować wszystkie swoje obawy związane z zabiegiem z chirurgiem.

Chirurg wykonujący zabieg powinien uzyskać ogólną historię medyczną pacjenta, ze szczególnym naciskiem na skazę krwiotoczną i inne aspekty niesprzyjające operacji. Na przykład, jeśli pacjent wymaga chronicznej antykoagulacji, a ryzyko zatrzymania antykoagulacji jest znaczne, wtedy oboje pacjent i chirurg powinni wziąć pod uwagę inne metody ds. planowania rodziny.

Badanie fizyczne genitaliów powinno odbyć się przed zabiegiem. Może być przeprowadzone bezpośrednio przed zabiegiem, jeśli nie było okazji do wcześniejszej konsultacji na żywo. Badanie fizyczne w czasie konsultacji przed operacją jest wysoce pożądane ze względu na rozpoznanie patologii genitalnej takiej jak nowotwór jąder lub niezastąpienie jądra, która mogłaby sprawiać problemy w obustronnej wazektomii. Dodatkowo takie badanie może pomóc w rozpoznaniu czy pacjent nadaje się do narkozy, ze względu na nadwrażliwość moszny, czy nie jest to dla niego zbyt krępujące, nie jest zbyt zaniepokojony zabiegiem w znieczuleniu miejscowym lub pacjentów, których nasieniowody trudno wyczuć. Zaleca się przeprowadzenie takiego badania na długi okres przed zabiegiem, aby chirurg mógł zaplanować formę znieczulenia, ustną bądź w innej postaci jeśli konieczne. Jeśli konsultacja przedoperacyjna nie może odbyć się bezpośrednio, badanie fizyczne może być przesunięte na datę późniejszą lub na dzień zabiegu, jeśli konieczne.

 <<< Poprzedni temat Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl