Raport ATU: Załącznik C: Kluczowe pytania 4

pobierz raport w PDF

Załącznik C: Kluczowe pytania 4

Procedury śródoperacyjne

W jaki sposób porównać techniki zamykanie nasieniowodu w perspektywie:

Śródoperacyjnych komplikacji?

Symptomów pooperacyjnych włącznie z syndromem bólu pooperacyjnego?

Tworzenia się zarniniaków spermy przy przeciętej końcówce nasieniowodu?

Współczynnika niepowodzenia wazektomii?

okres wczesny

okres późniejszy

współczynnik sukcesu odwrócenia wazektomii?

Techniki zamknięcia nasieniowodu:

podwiązki okluzyjne: absorbowalne, nie-absorbowalne

klipsy chirurgiczne

kauteryzacja (termiczna, elektro-kauteryzacja; jednobiegunowa lub dwubiegunowa)

technika zapętlenia lub zaginania ze szwem, podwiązkami okluzyjnymi/ klipsami

rozwarstwianie powięzi

istniejący segment nasieniowodu

końcówka po stronie jąder zostaje otwarta (technika "pozostawiania jednego końca nasieniowodu otwartym")

zamykanie chemiczne

zatyczki nasieniowodu

różne kombinacje powyższych

Czy długość pozostałej części znajdującej się po stronie jądra powinna być maksymalizowania, by zredukować syndrom bólu po wazektomii?

Czy długość pozostałej części znajdującej się po stronie jądra powinna być zmaksymalizowania, by zwiększyć szansę odwrócenia wazektomii?

Czy należy przeprowadzić irygację nasieniowodu przy przeprowadzaniu wazektomii, aby zminimalizować obecność plemników?

Czy segment nasieniowodu powinien zostać wycięty, czy należy jedynie podzielić nasieniowód?

Jeśli segment zostanie wycięty, jak długi powinien być wycięty fragment?

Czy konieczne jest podzielenie nasieniowodu?

Czy wystarczy, aby permanentnie przerwać ścianę nasieniowodu i powłokę bez przecięcia nasieniowodu (procedura Marie Stopes)?

Jaki jest współczynnik niepowodzenia, jeśli powłoka nasieniowodu pozostanie nietknięta?

Czy wystarczy na stałe naruszyć ścianę powłoki bez przecięcia nasieniowodu (Procedura Marie Stopes)?

Czy wycięty fragment nasieniowodu powinien być wysłany do badania?

 <<< Poprzedni temat Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl