Załącznik C: Kluczowe pytania 4

Poniższy tekst jest fragmentem raportu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego