Nomenklatura ATU

Poniższy tekst jest fragmentem raportu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego