Praktyka przedoperacyjna: Wytyczne 4

Poniższy tekst jest fragmentem raportu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego