Raport ATU: Praktyka przedoperacyjna: Wytyczne 4

pobierz raport w PDF

Praktyka przedoperacyjna: Wytyczne 4

Zażywanie profilaktycznych środków przeciwdrobnoustrojowych nie jest wskazane przy wazektomii rutynowej, dopóki stan pacjenta nie wskazuje na wysokie ryzyko infekcji. Zalecenia

Omówienie. (Siła udokumentowania – Poziom C; Ryzyko/obciążenia przeważają korzyści).

Najlepsza Polityka Praktyki ds. Urologicznej Profilaktyki Przeciwdrobnoustrojowej Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego ( h t t p : / / w w w . a u a n e t . o r g / c o n t e n t/me d i a /antimicroprop08.pdf) zaleca użycie antybiotyków profilaktycznych przy operacjach otwartych i laparoskopowych (włącznie z operacjami narządów płciowych), wykonywanych przy otwarciu układu moczowego, tylko w przypadku obecności czynników ryzyka. Te czynniki to m.in. zaawansowany wiek, anomalia anatomiczne układu moczowego, ubogi status żywieniowy, palenie, chroniczne używanie kortykosteroidów, niedobór odporności, odległe zakażenie współistniejące oraz przedłużona hospitalizacja. Panel potwierdza tą rekomendację i wierzy, że cukrzyca jest również czynnikiem ryzyka przy infekcji pooperacyjnej. Według Panelu obecność jednego lub więcej z tych czynników nie wymaga użycia profilaktyki przeciwdrobnoustrojowej. Chirurg powinien przemyśleć użycie profilaktycznych środków przeciwdrobnoustrojowych jeśli operowany pacjent wykazuje objawy czynników ryzyka infekcji.

 <<< Poprzedni temat Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl