Przykładowe Informacje dla Pacjentów dotyczące wazektomii

Poniższy tekst jest fragmentem raportu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego