Raport ATU: Kierunki przyszłych badań

pobierz raport w PDF

Kierunki przyszłych badań

Jednym z celów systematycznego przeglądu jest naświetlić deficyt wiedzy naukowej, usprawnienie, której posunęłoby całą dziedzinę na przód i pozwoliłoby na postęp w opiece medycznej. Panel zidentyfikował następujące pola do przyszłych wysiłków badawczych.

Przedoperacyjna Ewaluacja oraz Doradztwo

 • Identyfikacja informacji najistotniejszej dla pacjentów oraz partnerów podczas i po procesie podejmowania decyzji oraz, w szczególności, prezentowania informacji, które najbardziej przykuwają uwagę pacjenta, maksymalizują zrozumienie oraz minimalizują żal występujący po operacji i brak satysfakcji z podjętej decyzji. Niedawno przeprowadzone badanie miało na celu rzucić więcej światła na wartość udzielania pacjentowi pomocy przy podejmowanej przez niego decyzji przed i po procedurze. Wyciągnięte wnioski pozwalają sądzić, że takowa pomoc okazała się przydatna zarówno w wersji skróconej oraz kompleksowej.
 • Odsetek par, które wybrały wazektomię zamiast podwiązania po przekazaniu im pełnych informacji dotyczących obu opcji. Informacje te są kluczowe by zrozumieć stopień, do którego brak zrozumienia wazektomii przekłada się na względnie nieoptymalne zastosowanie tej metody.
 • Wybór wazektomii lub podwiązania zależy od tego, czy pacjent / para najpierw uda się do ginekologa czy do urologa.
 • To, czy wskaźnik satysfakcji lub braku satysfakcji / żalu związany jest z włączeniem małżonka lub partnera w proces doradztwa przed zabiegowego.
 • Czy mężczyzna lub partnerka mężczyzny rozważająca wazektomię uważa, że wazektomia jest decyzją podejmowaną przez rodzinę czy konkretną osobę?

Znieczulenie

 • Pozom bólu (mierzony wizualną skalą analogową) związany z wykorzystaniem małej lub większej igły dla podania lokalnej anestezji, z wykorzystaniem techniki mini-igły (igły 30-32 z 3 cc ksylokainy) w porównaniu techniką znieczulania Li (igła 25-27 z 10 cc ksylokainy) oraz wykorzystanie mini-igieł w porównaniu do zastrzyku bezigłowego.
 • Czy aplikowanie kremu znieczulającego przed lokalnym wstrzyknięciem środku znieczulającego łagodzi ból (mierzony na wizualnej skali analogowej). Jeśli ból związany z miejscowym wstrzyknięciem substancji znieczulającej ulega redukcji, stopień, do jakiego krem znieczulający przed miejscowym znieczuleniem redukuje ból zastrzyku oraz ból wazektomii.
 • Poziom bólu podczas podawania miejscowego znieczulenia w przeciwieństwie do podawania go podczas samego zabiegu wazektomii.
 • Czy zastosowanie spreju na skórę takiego jak chlorek etylu, kokainy lub innych produktów przed wstrzyknięciem miejscowego znieczulenia redukuje ból zastrzyku.

Izolacja Nasieniowodu

 • Bez względu na to czy ból ulega redukcji, kiedy korzysta się z techniki NSV lub MIV w porównaniu z technikami konwencjonalnymi.
 • Śródoperacyjny oraz poopercyjny poziom bólu oraz komplikacje chirurgiczne (np. tydzień, dwa lub cztery tygodnie) techniką MIV w porównaniu z konwencjonalną wazektomią.
 • Nieudane wazektomie z użyciem pojedynczego przecięcia części środkowej w porównaniu z nacięciem bilateralnym.
 • Informacje dotyczące tego, jakie umiejętności wymagane do wykonania NSV są zdobywane i przekładane na umiejętności praktyczne oraz w jakim stopniu praktycy zgłosili, że wykonują NVS oraz trzymają się każdego z wymogów tej techniki.
 • Wczesne pojawienie się krwiaków lub ropni po wazektomii po zastosowaniu izolacji.

Zamykanie Nasieniowodu

 • W krajach rozwiniętych potrzebne są sprawne (np.: dobrze zaprojektowane perspektywiczne badania obserwacyjne oraz RCT) na dużych kohortach, które porównują techniki zamykania nasieniowodów uwzględniając wskaźniki powikłań, bólu po wazektomii oraz skuteczności zamykania i skuteczności antykoncepcyjnej, które monitorowane są w skali krótko, średnio oraz długoterminowym.
 • Ocena skuteczności kauteryzacji termicznej wobec elektrokauteryzacji dla zamknięcia nasieniowodu.
 • RCT mają na celu ocenę skuteczności zamykania nasieniowodu i powikłań związanych z kauteryzacją z FI w stosunku do samej kauteryzacji, otwartej vs. zamkniętej po stronie jąder z FI oraz kauteryzacji po stronie brzusznej oraz powikłań uwzględniających przeciwciała przeciwplemnikowe.
 • Wiarygodne techniki stosowania kauteryzacji na błonie śluzowej nasieniowodu oraz unikanie zniszczeń śluzówki mięśniowej.
 • Informacje dotyczące potencjalnej wartości oraz możliwych komplikacji dotyczących zaginania stosowanego przy którejkolwiek z technik.
 • Czy pooperacyjne krwawienie jest bardziej powszechne, gdy wykonane jest FI niż gdy FI nie jest wykonane.
 • Opracowanie przezskórnych technik zamykania nasieniowodu.

Dalsze działania po wazektomii

 • Bardziej rygorystyczne badanie występowania azoospermii oraz RNMS związane z metodami zamykania nasieniowodu w różnych przedziałach czasowych po wazektomii (np. w tygodniu 6,9,12,16,20 i 24).
 • Zbadanie dlaczego niektórzy mężczyźni mają RNMS przez długie okresy po wazektomii (np. trzy, sześć, dziewięć miesięcy) a inni nie.
 • Informacje o występowaniu ojcostwa różnych okresach po wazektomii nawet od 5 do 10 lat.
 • Skuteczność antykoncepcji w różnych progach PVSA (włącznie z różnymi poziomami RNMS).
 • Czy progi komercyjnie dostępnych testów domowych są wystarczalne by zapewnić skuteczność antykoncepcji.
 • Jak pary, które chcą mieć więcej dzieci po wazektomii wybierają pomiędzy odwróceniem wzektomii oraz pozyskaniu spermy przez IVF/ICSI oraz procent par wybierających każdą z technik.
 • Porównanie wyników PVSA, gdy analiza zostanie przeprowadzona przez lekarza w zatwierdzonym laboratorium z wynikami komercyjnych laboratoriów zatwierdzonych do wykonywania testów o wysokim poziomie złożoności.
 • Porównanie liczby plemników/HPF pomiędzy badaniem na mikroskopie świetlnym a mikroskopem z przejściem fazowym.
 • Preferencje pacjenta, co do czasu wykonania PVSA z uwzględnieniem osiągnięcia wcześniejszego braku plemników z potrzebą wykonania więcej niż jednego PVSA.
 • Badania zmian w jądrach po wazektomii (np: zmiany histologiczne w kanalikach nasiennych i w spermatogenezie, zmiany badane mikroskopem elektronowym w zwłóknieniu śródmiąższowym) oraz jakie koorelacje mogą występować ze statusem przeciwciał przeciwplemnikowch po wazetomii oraz rezultatem odwrócenia wazektomii.
 • Występowanie przeciwciał przeciwplemnikowych określonych przez immunoglobinę A, G oraz M testowanie po wazektomii oraz sprawdzenie jak wpływają one na płodność po odwróceniu wazektomii i po pozyskaniu spermy przy pomocy IVF/ICSI (włącznie ze badaniem przeciwciał na powierzchni plemników w plazmie nasienia po odwróceniu wazektomii).

Komplikacje

 • Metodologicznie rygorystyczne badania oferujące dokładne współczynniki wczesnych krwiaków po wazektomii, zakażenie rany oraz tworzenie się ropni na mosznie.
 • Badanie, które rozróżniają pomiędzy bólem po-wazektomii wynikającym z zagęszczenia najądrzy lub zarniniakami nasienia (wynikającymi z przerwania kanalików najądrzy wywołanym przez ciśnienie poniżej poziomu wazektomii) w stosunku do bólu wynikającego z prawdziwego bakteryjnego zapalenia najądrzy.
 • Badania wykorzystujące obrazowanie, które pozwalają na dokładną diagnozę przyczyn bólu najądrzy po wazektomii.
 • Występowanie chronicznego bólu po-wazektomii zgodnie ze standardową skalą zaczynającą się od trzech do sześciu miesięcy i trwający aż do trzech do pięciu lat po wazektomii,
 • Występowanie chronicznego bólu o różnej intensywności, procent pacjentów, którzy czują, że ból ma wpływ na ich jakość życia, procent pacjentów, którzy szukają pomocy medycznej dla uśmierzenia bólu, procent tych, którzy podlegają jakiemuś zabiegu chirurgicznego dla uśmierzenia bólu oraz współczynnik sukcesu różnych procedur dla uśmierzania bólu.

 <<< Poprzedni temat Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl