Praktyka po-operacyjna

Poniższy tekst jest fragmentem raportu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego