Raport ATU: Załącznik C: Kluczowe Kwestie 1

pobierz raport w PDF

Załącznik C: Kluczowe Kwestie 1

Ocena przedoperacyjna oraz edukowanie pacjenta

Dlaczego mężczyźni oraz ich partnerzy decydują się na (lub nie wybierają) wazektomii?

Należy wziąć pod uwagę czynniki odnoszące się do mężczyzny, jego partnerki, dostawcy usług medycznych, dostępu do procedur i inne.

Przegląd kryteriów włączających i wyłączających

1. Przegląd należy ograniczyć do badań mężczyzn i kobiet mieszkających w krajach rozwiniętych (mamy listę).

2. Wyłączyć badania przeprowadzone w krajach rozwijających się, krajach trzeciego świata.

3. Ograniczyć przegląd do badań opublikowanych w lub po 1990.

Uzasadnienie: Publikacje dotyczące tego, kiedy mężczyźni lub ich partnerzy wybiorą wazektomię, które przeprowadzone zostały w krajach rozwijających się, nie mają dużego znaczenia dla odbiorców niniejszego raportu (Urolodzy krajów zachodnich oraz inni dostawcy usług medycznych wykonujący wazektomię). Ponadto, badania opublikowane przed 1990 w mniejszym stopniu odnoszą się do powodów, dla których mężczyźni obecnie decydują się na wazektomię, takich jak względy społeczne oraz wartości kulturowe, preferencje pacjenta, status społeczno-gospodarczy, dostęp do opieki zdrowotnej. W krajach rozwijających się wszystkie one mogą zmienić się z czasem.

Jaka jest optymalna przedoperacyjna ocena odnosząca się do następującego:

1. ogólny stan zdrowia, choroby współistniejące włącznie z koagulopatiami? [Będzie to oparte o przegląd połączeń różnych czynników związanych z pacjentami oraz rezultatami w pytaniu (6a).]

2. czynniki społeczne włącznie ze statusem materialnym, liczbą dzieci, historii ojcostwa [Będzie to oparte o przegląd połączenia różnych czynników pacjentów oraz rezultatów uzyskanych z pytań (6a oraz 7a)].

3. fizyczne badanie genitaliów?

4. monitorowanie pojawiających się skaz krwiotocznych?

5. badanie laboratoryjne?

Jakie są oczekiwania pacjentów oraz potrzeba doinformowania pacjenta przed zabiegiem?

Czy istnieje korelacja między informowaniem pacjentów przed operacją a :

1. występowaniem bólu po wazektomii?

2. współczynnikiem innych komplikacji?

3. satysfakcją pacjenta?

4. ilością zapytań o odwrócenie wazektomii?

Jakie informacje powinien podać urolog pacjentowi oraz partnerowi podczas wizyty przedoperacyjnej w celu uzyskania świadomej zgody pacjenta i partnerki.

1. współczynnik niepowodzenia (wczesne lub późne niepowodzenie)

2. ból w trakcje operacji lub po operacji.

3. ból po wazektomii

4. inne komplikacje

5. opcje odwrócenia wazektomii

6. inne opcje uzyskania płodności w przyszłości

7. czas, po którym można wznowić aktywność seksualną

8. czas wznowienia aktywności seksualnej bez środków antykoncepcyjnych [W oparciu o sterylność pooperacyjną w (5e).]

Uwaga: Pytania i-vii powyżej oparte są po części o EO, ale będą również obejmować dane z Kluczowych Pytań #4 (metody zamykania, włącznie z rezultatami komplikacji) oraz #6 (komplikacje niezwiązane ze specjalnymi technikami), w celu informowania o tych aspektach doradztwa przed-operacyjnego.

Jak często odnotowuje się żal oraz satysfakcje pacjentów lub ich partnerów po wazektomii?

Jakie są czynniki pozwalające przewidzieć żal oraz satysfakcję partnera lub pacjenta po wazektomii?

Uwaga: Większość danych dotyczących odczuwania żalu zawartych została w badaniach Kluczowych Pytań numer 4 oraz 6, w których badamy komplikacje szczegółowo, włącznie z psychologicznymi i seksualnymi rezultatami, przeniesiemy (1f) do kluczowego Pytania #6 Komplikacje. To znacznie uprości naszą organizacje oraz zredukuje prezentację badań w różnych częściach raportu.

Jakie często dochodzi do odwrócenia po wazektomii? (EO w oparciu o przegląd danych Dr. Sharlip'a)

Jakie czynniki pozwalają przewidzieć życzenie pacjenta o odwrócenie wazektomii? (EO w oparciu o przegląd danych Dr. Sharlip'a)

Zidentyfikowaliśmy niektóre dane, co do pytania (1g), ale wiele istotnych danych może być przydatnych w badaniach nad odwracaniem wazektomii (Kluczowe Pytanie #7), których nie będziemy analizować. Po rozmowach z Dr. Sharlip'em 7/29/09, zgodził się on na przegląd tytułów i abstraktów z wazektomii #7 (odwrócenie) i wybrał istotne dane, które chciałby włączyć. Dlatego, ta część nie będzie stanowić (systematycznego) przeglądu dowodów, które analizowane będą przez Centrum Dowodów. Ponadto, Susan dostarczy Dr. Sharlip badania nad Wazektomią #1, które zawierają potencjalnie istotne dane dotyczące częstotliwości odwracania wazektomii. Jak wspomniano powyżej, istotne dane dla czytelników niniejszego raportu prawdopodobnie zostały zamieszczone w nowych badaniach przeprowadzonych, w krajach rozwijających się (Załącznik D).

Czy wazektomię należy przeprowadzać z myślą o jej późniejszym odwróceniu?

 <<< Poprzedni temat Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl