Raport ATU: Zamknięcie nasieniowodów: Wytyczne 7

pobierz raport w PDF

Zamknięcie nasieniowodów: Wytyczne 7

Zakończenia nasieniowodów powinny być zamknięte przez jedną z trzech metod:

  • 1. Kauteryzacja śluzówki (MC) z rozdzieleniem powięzi (FI) bez zastosowania podwiązek okluzyjnych lub klipsów nakładanych na nasieniowód;
  • 2. MC bez FI i bez nakładania na nasieniowody podwiązek okluzyjnych lub klipsów;
  • 3. Open ended vasectomy – wolny koniec nasieniowodu pozostawia się niezamknięty, wykonuje się MC i FI;
  • LUB wykonuje się elektrokauteryzację. Zalecenie, poziom C [Recommendation, Evidence Strength Grade C] Zalecenie

Omówienie (Poziom Siły udokumentowania - Stopień C, Korzyści przeważają ryzyko/niedogodności). Wiarygodne techniki zamykania nasieniowodów. Panel zdecydował się zdefiniować akceptowalny współczynnik niepowodzenia zabiegu zamknięcia nasieniowodu i wyznaczyć go na ≤ 1%. Badając wyniki technik zamykania nasieniowodu, zidentyfikowano 89 badań klinicznych na 126,821 pacjentach (zobacz Tabela 5 poniżej, zobacz tekst pod sekcją Dyskusje). Niepowodzenie zamykania nasieniowodu zgłoszono w większości tych badań jako niemożność osiągnięcia azoospermii lub, w kilku badaniach, jako niemożność osiągnięcia azoospermii lub pojedynczych nieruchliwych plemników (RNMS).

Zgodnie z opinią panelu, aby móc polecić metodą zamykania nasieniowodu, powinna ona mieć współczynnik niepowodzenia zabiegu zamknięcia nasieniowodu wynoszący ≤ 1% wśród istotnej liczby pacjentów przebadanych w badaniach przeprowadzonych przez różnych chirurgów. Zidentyfikowane zostały trzy techniki, które wpasowują się w te kryteria i są rekomendowane przez Panel: (1) MC z FI oraz bez podwiązek okluzyjnych lub klipsów stosowanych na klipsach; oraz (3) pozostawienie końca nasieniowodu po stronie jąder niezamkniętego, wykonanie MC po brzusznej stronie oraz rozdzieleniem powięzi pomiędzy końcami. Inna, również polecana technika: eletrokauteryzacja przy pozostawieniu jednego końca nasieniowodu niezamkniętego. Dowody na te zalecenia są widoczne poniżej.

Tabela 5: Charakteryzacja Badań nad Zamykaniem Nasieniowodu
Technika Zamykania* *Zakłada się podział nasieniowodu/ wycięcie jest stosowaną techniką, jeśli nie podano inaczej Liczba badań klinicznych Liczba pacjentów Zasięg współczynnika niepowodzenia zabiegu zamknięcia nasieniowodu
Rekomendowane techniki
Kauteryzacja śluzówki (MC) obu końcówek z rozdzieleniem powięzi (FI) 13 18456 0.0% - 0.55%
Kauteryzacja śluzówki obu końców 6 13851 0.0% - 1.0%
MC jednego końca; drugi koniec nasieniowodu pozostaje otwarty; FI 4 4600 0.0% - 0.50%
*Elektrokauteryzacja (technika Marie Stopes) 1 41814 0.64%
Opcjonalne Techniki dla Chirurgów z doświadczenie lub po odbytym szkoleniu, które mogą zagwarantować akceptowalne współczynniki niepowodzenia
Podwiązanie obu końców nasieniowodów 31 24797 0.0% - 13.79%
Podwiązanie obu końców nasieniowodów oraz FI 9 2782 0.0% - 5.85%
Klipsy na obu końcach 7 4337 0.0% - 8.67%
Inne techniki bez wystarczających dowodów
MC jednego końca; drugi koniec pozostawiony otarty 2 171 4.35% - 4.73%
Podwiązanie jednego końca; drugi koniec pozostawiony otarty; FI 1 2150 0.00%
MC oraz podwiązanie obu końców, oraz FI 1 1379 0.36%
MC podwiązanie jednego końca; drugi pozostawiony otwarty; FI 1 61 3.28%
Klipsy na obu końcach; FI 1 1073 0.0%
MC oraz podwiązanie obu końców 3 1220 2.0% - 4.75%
MC i klipsy na obu końcach 1 324 0.62%
Podwiązanie jednego końca; drugi koniec pozostawiony otarty 1 718 1.11%
Podwiązanie oraz kauteryzacja (nie-śluzowkowa) obu końców 1 500 0.40%
Podwiązanie oraz kauteryzacja (nie-śluzowkowa) obu końców oraz FI 1 3867 0.08%
Podwiązanie oraz kauteryzacja (nie-śluzowkowa) jednego końca; drugi koniec pozostawiony otarty; FI 1 4330 0.02%
Klips na jednym końcu; drugi koniec pozostawiony otarty 1 262 0.38%
Podwiązanie jednego końca; jeden koniec otarty 1 40 2.5%
*Tylko klipsy; bez wycięcia 2 89 0.0% - 2.56%
Całe badanie Liczba badań klinicznych = 89 Całkowita liczba pacjentów 126,821

Definicje i diagramy:

FI Rozdzielanie powięzi

MC Kauteryzacja śluzówki

T Zakończenie nasieniowodu od strony jądra

A Zakończenie nasieniowodu od strony brzusznej

MSI Elektrokauteryzacja (metodą Marie Stopes International Technique)

sposoby zamknięcia nasieniowodu
Mucosal cautery Kauteryzacja
Ligation Podwiązanie
Clip occlusion Zamknięcie klipsów

Kauteryzacja śluzówki z rozwarstwieniem powięzi. Trzynaście badań oceniało MC obu końców nasieniowodu oraz FI w celu zamknięcia nasieniowodu u ok. 18,456 pacjentów 33,35-37,39-41,47,213,214. W dziewięciu badaniach wykonano FI przy zakończeniu po stronie brzucha, w dwóch badaniach wykonano FI po stronie jąder oraz w dwóch badaniach nie wskazano po której stronie zamknięcie było wykonane. Współczynnik niepowodzenia dla tej techniki znajduje się pomiędzy 0.0% do 0.55%, większość badań wykazuje 0.0%. Pomimo, że większość tych danych pochodzi z nierandomizowanych badań, jedno badanie pochodziło z badań wysokiej jakość213, podczas którego zanotowano współczynnik niepowodzenia wynoszący 0.0% oraz jeden błąd natury technicznej. Dodatkowe potwierdzenie dla wydajności MC obu końców nasieniowodu oraz FI dostarczone zostało przez badanie Labrecque (2006), które stanowi drugą analizę danych PVSA od Barone (2004).215 W niniejszej publikacji stwierdza się 0% rekanalizacji przy korzystaniu z tej techniki. Biorąc pod uwagę liczbę ocenionych pacjentów, ogólnie niski współczynnik niepowodzenia oraz niski współczynnik z pojedynczego badania, panel zasądził, że ta technika zamykania nasieniowodu prawdopodobnie będzie trwale skuteczna.

2 M z FI

Współczynnik Niepowodzenia Zamknięcia Nasieniowodu = 0.0 - 0.55%

Współczynnik Niepowodzenia Zamknięcia Nasieniowodu = 0.0 - 0.55%

Kauteryzacja śluzówki bez rozwarstwienia powięzi. Sześć badań (Barone 2004- 2 badania kliniczne; Coffman 1974; O'Brian 1995; Philip 1984; Shapiro 1979) oceniali MC obu końców nasieniowodów, ale bez FI celem zamknięcia nasieniowodu u ok. 13,851 pacjentów, 26,32,42,46,213. Współczynnik niepowodzenia dla tej techniki wynosi od 0.0% do ok. 1,0%. Cztery z sześciu badań były nierandomizowane i obserwacyjne, ale dwa badania kliniczne pochodziły z Barone (2004), wysokiej jakości badania obserwacyjnego. Te dwa badania kliniczne wykazały ogólny współczynnik niepowodzenia wynoszący 1.0%. Należy odnotować, że wszystkie niepowodzenia w przypadku Barone (2004) miały miejsce w badaniach przeprowadzanych w Brazylii, które jest jedynym z szczęściu omawianych tutaj badań, w którym nie stosowano przecięcia. We wszystkich innych badaniach dzielono nasieniowód i wycinano jego segment. Biorąc pod uwagę względnie dużą liczbę ocenianych pacjentów, konsekwentnie niski wskaźnik niepowodzenia oraz niski wskaźnik niepowodzenia podczas jednego wysokiej-jakości badania, panel zdecydował, że MC bez FI również może być konsekwentnie skuteczne.

2 MC bez FI

Współczynnik Niepowodzenia Zamknięcia Nasieniowodu = 0.0 - 0.60%

Współczynnik Niepowodzenia Zamknięcia Nasieniowodu = 0.0 - 0.60%

Metoda pozostawiająca wolnego końca nasieniowodu po stronie jąder niezamkniętym z kauteryzacją śluzówki przy końcu brzusznym oraz FI. Cztery badania38,41,138,213 oceniały ok. 4600 mężczyzn, u których stosowano metodę z jednym końcem nasieniowodu po stronie jąder pozostawionym otwartym, koniec po stronie brzusznej został zamknięty za pomocą MC oraz FI zostało wykonane. Współczynnik niepowodzenia sięga od 0.0% do 0.50%. Jedno z trzech badań pochodziło z Barone (2004), wysokiej jakości badania obserwacyjnego, przy którym zgłoszono współczynnik niepowodzenia 0.0%213. Dodatkowe informacje dotyczące pozostawiania otwartej końcówki po stronie jąder, stosowania MC do końca po stronie brzusznej oraz wykonywanie FI opisuje Labrecque et at. (2006), które jest drugorzędną analizą danych PVSA z Barone (2004).215 Labarecque (2006) odnotował 0% rekanalizacji stosując tą technikę. Ze względu na niski współczynnik niepowodzenia, włącznie z niskim wskaźnikiem niepowodzenia odnotowanym w badaniach wysokiej jakości, panel zdecydował, że ta technika jest konsekwentnie skuteczna.

Biorąc pod uwagę tą samą technikę wazektomii pozostawiającej wolny koniec nasieniowodu z MC, ale bez FI, znaleziono jedynie dwa badania kliniczne. Oba badania pochodziły z tego samego badania (Shapiro, 1979), oceniano 171 pacjentów i odnotowano wskaźnik niepowodzenia od 4.73% i 4.35% w dwóch badaniach klinicznych46. Panel zdecydował, że biorąc pod uwagę dostępne dowody, pozostają wątpliwości, co do skuteczności wazektomii otwartej z MC w celu zamknięcie końca po stronie brzusznej bez FI. Dlatego, panel nie poleca pomijania FI przy wykonywaniu otwartej wazektomii bez MC.

3 Koniec po stronie jądra otwarty, kauteryzacja końca po stronie brzusznej za pomocą FI

Współczynnik Niepowodzenia Zamknięcia Nasieniowodu = 0.0 - 0.50%

Współczynnik Niepowodzenia Zamknięcia Nasieniowodu = 0.0 - 0.50%

Wazektomia z kauteryzacją (technika Marie Stopes). Jedna z publikacji dostarcza informacji z 10 letniego okresu z kliniki Marie-Stopes gdzie wykonano 45,123 wazektomii w ponad 20 centrach przez 30 klinicystów. Przeprowadzono PVSA u 41,814 pacjentów i wcześnie wykryto 267 niepowodzeń (współczynnik niepowodzenia 0.64%). U pacjentów tych PVSA nadal wykazało obecność plemników i wymagali oni ponownego zabiegu29. Skala niepowodzenia wynosiła od 0.28% do 1.3% w centrach, które korzystały z tej metody. Biorąc pod uwagę konsekwentnie niski wskaźnik niepowodzenia w przypadku wielu klinicystów oraz sporą liczbę pacjentów (n=41,814), panel zinterpretował i wywnioskował, że wazektomia z elektrokauteryzację nasieniowodu jest również konsekwentnie skuteczna.

4 MSI

Współczynnik Niepowodzenia Zamknięcia Nasieniowodu = 0.64%

Współczynnik Niepowodzenia Zamknięcia Nasieniowodu = 0.64%

 <<< Poprzedni temat Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl