Raport ATU: Izolacja nasieniowodów: Wytyczne 6

pobierz raport w PDF

Izolacja nasieniowodów: Wytyczne 6

Izolację nasieniowodów powinno wykonywać się za pomocą techniki Wazektomii Minimalnie Inwazyjnej (MIV), takiej jak technika wazektomii bez użycia skalpela lub inne techniki MIV. Standard

Omówienie. Technika izolacji nasieniowodów bez użycia skalpela. (Siła udokumentowania – Poziom B; Korzyści przeważają ryzyko/obciążenia). Dostępne materiały dowodowe wykazują, iż użycie minimalnie inwazyjnej metody izolacji nasieniowodów, takiej jak technika wazektomii bez użycia skalpela, powodują mniejszy dyskomfort podczas zabiegu oraz mniej powikłań po operacji. W jednym dużym badaniu randomizowanym z grupą kontrolną,59 jednym porównawczym,208 jednym obserwacyjnym,201 oraz trzech systematycznych przeglądach209-211 stwierdzono, że technika izolacji nasieniowodów NSV miała mniej wczesno pooperacyjnych powikłań niż CV. Badanie randomizowane było badaniem wieloośrodkowym i uwzględniało 1429 mężczyzn.59 Sokal i inni (1999) dostrzegli znacznie mniej krwiaków i infekcji, stanowczo mniejszy ból oraz szybsze wznowienie aktywności seksualnych u mężczyzn, którzy poddali się zabiegowi NSV. Badanie porównawcze uwzględniało 1203 wazektomii.208 Mimo iż nie jest to badanie randomizowane, to 28 doświadczonych chirurgów uczestniczyło w poprzednich „festiwalach” wazektomii w Tajlandii. Nirapathpongporn wraz z innymi (1990) odkrył, że mężczyźni po NSV stanowczo rzadziej cierpieli z powodu krwiaków i infekcji, z ogólnym wskaźnikiem kompilacji wynosił on 0,4/100 dla techniki NSV w porównaniu z techniką CSV, która miała 3,1/100 (p<0,001).31 Oba badania wykazały, że NSV zajmuje mniej czasu niż CV.

Inne techniki MIV. (Siła udokumentowania – Poziom B; Korzyści przeważają ryzyko/obciążenia). Raporty z innych technik MIV proponują inne specjalne przyrządy poza zaciskaczem i dysektorem39,103,106,205 lub alternatywne sposoby ich użycia.212 Wskaźnik powikłań śródoperacyjnych oraz wczesno pooperacyjnych jest podobny do tych przy użyciu NSV.

Jeśli wykonuje się nacięcie MIV włącznie z nacięciem NSV, otwór w skórze można zamknąć za pomocą szwów lub pozostawić otwartym do momentu zakończenia zabiegu. Z otworem skóry ≤10mm, szwy zazwyczaj nie są potrzebne do zamknięcia rany. W gestii doświadczenia lekarza lub indywidualnych warunków operacji pozostaje wybór czy rana powinna zostać zszyta czy otwarta.

Materiał dowodowy ukazuje przeważanie techniki MIV (zmniejszony dyskomfort podczas operacji oraz zredukowane powikłania pooperacyjne) w porównaniu z techniką wazektomii konwencjonalnej, której daje się Poziom B siły udokumentowania, ponieważ składa się z dobrego jakościowo badania RCT oraz kilku systematycznych przeglądów w dodatku do podmiotu badań obserwacyjnych. Ogólnie rzecz biorąc, informacje z raportów były spójne. Według Panelu izolacja nasieniowodów z wykorzystaniem techniki MIV stanowczo przeważa nad procedurami izolacji CV.

 <<< Poprzedni temat Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl