Praktyka po-operacyjna: Wytyczne 10

Poniższy tekst jest fragmentem raportu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego