Praktyka po-operacyjna: Wytyczne 14

Poniższy tekst jest fragmentem raportu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego