Dodatkowe Istotne Zagadnienia Praktyki Pooperacyjnej.

Poniższy tekst jest fragmentem raportu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego