Praktyka po-operacyjna: Wytyczne 12

Poniższy tekst jest fragmentem raportu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego