Załącznik C: Kluczowe Pytania 2

Poniższy tekst jest fragmentem raportu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego