Praktyka po-operacyjna: Wytyczne 11

Poniższy tekst jest fragmentem raportu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego