Raport ATU: Techniki znieczulenia miejscowego – Wytyczne 5

pobierz raport w PDF

Techniki znieczulenia miejscowego – Wytyczne 5

Podczas zabiegu wazektomii powinno się zastosować znieczulenie miejscowe wraz z, lub bez sedacji doustnej. Jeśli pacjent odmawia znieczulenia miejscowego ,lub jeśli chirurg wierzy, że znieczulenie miejscowe z, lub bez sedacji nie będzie odpowiednie dla pacjenta, wtedy wazektomia może być wykonana z sedacją dożylną lub w znieczuleniu ogólnym. Opinia Eksperta

Omówienie. Wazektomię można ze spokojem przeprowadzać na różnych pacjentach z użyciem samego znieczulenia miejscowego. Sporadycznie zdarza się potrzeba zastosowania wspomagania doustnego lub sedacji dożylnej dla pacjentów, u których wyniki badań przedoperacyjnych sugerują, że izolacja nasieniowodów będzie dość trudna, oraz dla tych, u których sedacja doustna bądź dożylna może nie być wystarczająca dla jego dobrego samopoczucia, narkoza ogólna może być niezbędna. Dodatkowo można użyć bezpośredniej miejscowej aplikacji kremu znieczulającego na miejscu wazektomii, gdzie następnie wykonywany jest zastrzyk do znieczulenia miejscowego. W niektórych małych badaniach udowodniono, że posmarowanie miejsca zastrzyku kremem znieczulającym przed jego wykonaniem może znacznie zredukować odczuwalny ból przy ukłuciu.194-196 Jedno dodatkowe badanie wykazało brak spadku bólu śródoperacyjnego, kiedy krem znieczulający został zastosowany.197 Panel nie jest przekonany, co do skuteczności działania znieczulającego kremu; zdecydowano, że decyzja o jego użycia powinna być podjęta przez lekarza. Krem ten powinien być aplikowany przez pracownika służby zdrowia, a nie pacjenta, w celu uniknięcia nadmiernego nałożenia i toksyczności. Lekarze są przestrzegani przed używaniem samego kremu znieczulającego jako środka znieczulającego podczas wykonywania wazektomii. Niezbędne jest przenikanie środka znieczulającego do skóry i tkanki dookoła nasieniowodu przed zabiegiem, niezależnie który krem znieczulający jest używany.

Inne istotne kwestie dotyczące techniki znieczulenia miejscowego. Rozmiar igły. Według Panelu powinno się używać najmniejszej dostępnej igły w celu wstrzyknięcia znieczulenia miejscowego, ponieważ igły o małej grubości powodują mniej bólu niż duże. Bazując na doświadczeniu Panelu, doradza się igły o przekroju 25 do 32. W jednym badaniu oszacowano wynik wizualnej skali analogowej pacjenta (VAS) w odniesieniu do śródskórnego zastrzyku w przedramię, zarówno igłą o przekroju 25 jak i 30.198 Średnim wynikiem skali VAS były 32mm dla przekroju 23, w porównaniu do 25mm dla przekroju igły równemu 30. Mimo, że ta różnica była statystycznie istotna (p<0,05), nadal nie jest jasne czy ta różnica odzwierciedla istotne klinicznie odczucie bólu pacjenta. Dane te jednak wskazują, że ból powiązany z wymiarami igły w tym zakresie jest niewielki. Dane te są zgodne z opinią Panelu, że igły przekroju pomiędzy 25 a 32 powinny być używane miejscowego wstrzykiwania i zatkania nasieniowodu, aby zminimalizować ból pacjenta. Pacjenci powinni zostać poinformowani, że znieczulenie może zadziałać już po jednej do trzech sekund. Większość członków panelu czuje wyraźną różnicę w odczuciu mniejszego bólu przy użyciu igły o przekroju 30 lub 32, w porównaniu do znaczniejszego bólu przy użyciu większych igieł.

Wstrzykiwacz pneumatyczny. Wstrzykiwacz pneumatyczny, znany również jako strzykawka bezigłowa czy urządzenie bez igły, jest używany do dostarczania środka znieczulającego w sposób przez skórny. Nie jest jednak do końca jasne czy ból śródoperacyjny jest redukowany dzięki tej technice, w porównaniu do standardowych zastrzyków. W jednym z badań, wynik skali VAS dla bólu wstępnego po wstrzykiwaniu pneumatycznym wynosił 15,6mm w porównaniu do 21,2mm za pomocą ukłucia igłą (w skali od 0 do 100). Ta różnica była ważna statystycznie (p=0,029), ale niekoniecznie istotna klinicznie, biorąc pod uwagę fakt, że wyniki skali VAS były niskie w obu technikach.199 Co więcej, ból podczas reszty zabiegu wynosił odpowiednio 16,8mm kontra 18,6mm.199 Te różnice nie były istotne statystycznie.

W osobnym badaniu kohortowym, znaczenie wyniku skali VAS było stwierdzone dla trzech osobnych zabiegów: 33mm dla zastrzyku miejscowego, 22mm dla bezigłowego wstrzykiwacza pneumatycznego oraz 17mm dla zastrzyku miejscowego i blokady nasieniowodu. Różnice w wynikach skali VAS dla wstępnego zastrzyku stanowczo różniły się pomiędzy zastrzykiem miejscowym a zastrzykiem pneumatycznym, jednak nie było różnicy dla wyników VAS podczas reszty zabiegu.200 Według Panelu ciężko stwierdzić czy użycie wstrzykiwacza pneumatycznego zmniejsza wiarygodnie ból w istotnym stopniu w znaczeniu klinicznym; ta decyzja jest pozostawiona do oceny lekarza. Wstrzykiwacz pneumatyczny może być szczególnie dobry dla mężczyzn bojących się igieł.

Dodanie zabezpieczenia, epinefryny lub kortykosteroidów do środka znieczulenia miejscowego lub miejscowego sprayu skórnego. Nie ma wystarczającej ilości danych, które mogłyby potwierdzić czy dodanie zabezpieczenia, epinefryny lub kortykosteroidów do środka znieczulenia miejscowego lub miejscowego sprayu skórnego zmniejsza ból podczas wazektomii lub zmniejsza stan zapalny po operacji. W tej sytuacji dodanie tych środków nie jest aprobowane przez Panel. Zabezpieczenia są dodawane do środków znieczulenia miejscowego, aby zmniejszyć ból podczas zastrzyków śródskórnych różnego typu, ale nie w szczególności dla wazektomii. Na przykład dostępna w handlu ksylokaina 1% buforowana do pH wynoszącego 6.7 (zasięg od 55 do 7.2).201 W ślepej próbie, wyniki VAS da roztworów buforowanych wynosiły 18,3mm a dla świeżych rozwiązań 23,5mm (p=0,05).202 Chociaż wyniki VAS były niższe dla roztworów buforowanych, różnica ta nie musi być klinicznie istotna. W przypadku braku danych uzyskanych specjalnie dla przypadku wazektomii, Panel nie popiera dodawania tych substancji do środków znieczulających.

 <<< Poprzedni temat Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl