Raport ATU: Wybór Panelu i Proces Recenzowania przez Specjalistów

pobierz raport w PDF

Wybór Panelu i Proces Recenzowania przez Specjalistów

Wybór Panelu i Proces Recenzowania przez Specjalistów. Panel dotyczący wazektomii został stworzony w 2008 roku przez edukacyjno-badawcze Amerykańskie Stowarzyszenie Urologiczne, Inc. (AUA). Komisja zajmująca się wytycznymi praktyki (PGC) Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego wybrała Przewodniczącego Zespołu oraz Wiceprzewodniczącego, który z kolei mianował dodatkowych członków spośród wszystkich, którzy posiadali specjalistyczną wiedzę w zakresie wazektomii.

Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne poprowadziło rozległy proces recenzowania przez specjalistów. Wstępny szkic tych wytycznych został rozdany 72 recenzentom; 55 z nich odpowiedziało z komentarzem. Członkowie panelu przejrzeli i przedyskutowali zebrane komentarze oraz jeśli istniała potrzeba, przeanalizowali szkic jeszcze raz. Ponieważ zmiany były dość istotne, szkic został ponownie rozdany 64 recenzentom. Członkowie panelu po raz drugi przyjrzeli się i przedyskutowali dokładnie komentarze zebrane w drugiej turze oraz ponownie przeanalizowali dokument. Po sfinalizowaniu projektu, został on złożony do zatwierdzenia przez Komisję ds. wytycznych praktyki. Do ostatecznego zatwierdzenia został on przekazany Radzie Nadzorczej Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego. Towarzystwo to zapewniło również finansowanie panelu. Członkowie panelu nie otrzymali wynagrodzenia za wykonaną pracę.

 <<< Poprzedni temat Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl