Wybór Panelu i Proces Recenzowania przez Specjalistów

Poniższy tekst jest fragmentem raportu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego