Praktyka przedoperacyjna: Wytyczne 2

Poniższy tekst jest fragmentem raportu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego