Załącznik D: Techniki Zamykania nasieniowodu

Poniższy tekst jest fragmentem raportu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego