Raport ATU: Załącznik D: Techniki Zamykania nasieniowodu

pobierz raport w PDF

Załącznik D: Techniki Zamykania nasieniowodu

Definicje i diagramy:

FI Rozdzielanie powięzi

MC Kauteryzacja śluzówki

T Zakończenie nasieniowodu od strony jądra

A Zakończenie nasieniowodu od strony brzusznej

MSI Elektrokauteryzacja (metodą Marie Stopes International Technique)

Kauteryzacja śluzówki z rozwarstwieniem powięzi. Trzynaście badań oceniało MC obu końców nasieniowodu oraz FI w celu zamknięcia nasieniowodu u ok. 18,456 pacjentów 33,35-37,39-41,47,213,214. W dziewięciu badaniach wykonano FI przy zakończeniu po stronie brzucha, w dwóch badaniach wykonano FI po stronie jąder oraz w dwóch badaniach nie wskazano po której stronie zamknięcie było wykonane. Współczynnik niepowodzenia dla tej techniki znajduje się pomiędzy 0.0% do 0.55%, większość badań wykazuje 0.0%. Pomimo, że większość tych danych pochodzi z nierandomizowanych badań, jedno badanie pochodziło z badań wysokiej jakość213, podczas którego zanotowano współczynnik niepowodzenia wynoszący 0.0% oraz jeden błąd natury technicznej. Dodatkowe potwierdzenie dla wydajności MC obu końców nasieniowodu oraz FI dostarczone zostało przez badanie Labrecque (2006), które stanowi drugą analizę danych PVSA od Barone (2004).215 W niniejszej publikacji stwierdza się 0% rekanalizacji przy korzystaniu z tej techniki. Biorąc pod uwagę liczbę ocenionych pacjentów, ogólnie niski współczynnik niepowodzenia oraz niski współczynnik z pojedynczego badania, panel zasądził, że ta technika zamykania nasieniowodu prawdopodobnie będzie trwale skuteczna.

2 M z FI

Współczynnik Niepowodzenia Zamknięcia Nasieniowodu = 0.0 - 0.55%

Współczynnik Niepowodzenia Zamknięcia Nasieniowodu = 0.0 - 0.55%

Kauteryzacja śluzówki bez rozwarstwienia powięzi. Sześć badań (Barone 2004- 2 badania kliniczne; Coffman 1974; O'Brian 1995; Philip 1984; Shapiro 1979) oceniali MC obu końców nasieniowodów, ale bez FI celem zamknięcia nasieniowodu u ok. 13,851 pacjentów, 26,32,42,46,213. Współczynnik niepowodzenia dla tej techniki wynosi od 0.0% do ok. 1,0%. Cztery z sześciu badań były nierandomizowane i obserwacyjne, ale dwa badania kliniczne pochodziły z Barone (2004), wysokiej jakości badania obserwacyjnego. Te dwa badania kliniczne wykazały ogólny współczynnik niepowodzenia wynoszący 1.0%. Należy odnotować, że wszystkie niepowodzenia w przypadku Barone (2004) miały miejsce w badaniach przeprowadzanych w Brazylii, które jest jedynym z szczęściu omawianych tutaj badań, w którym nie stosowano przecięcia. We wszystkich innych badaniach dzielono nasieniowód i wycinano jego segment. Biorąc pod uwagę względnie dużą liczbę ocenianych pacjentów, konsekwentnie niski wskaźnik niepowodzenia oraz niski wskaźnik niepowodzenia podczas jednego wysokiej-jakości badania, panel zdecydował, że MC bez FI również może być konsekwentnie skuteczne.

2 MC bez FI

Współczynnik Niepowodzenia Zamknięcia Nasieniowodu = 0.0 - 0.60%

Współczynnik Niepowodzenia Zamknięcia Nasieniowodu = 0.0 - 0.60%

Metoda pozostawiająca wolnego końca nasieniowodu po stronie jąder niezamkniętym z kauteryzacją śluzówki przy końcu brzusznym oraz FI. Cztery badania38,41,138,213 oceniały ok. 4600 mężczyzn, u których stosowano metodę z jednym końcem nasieniowodu po stronie jąder pozostawionym otwartym, koniec po stronie brzusznej został zamknięty za pomocą MC oraz FI zostało wykonane. Współczynnik niepowodzenia sięga od 0.0% do 0.50%. Jedno z trzech badań pochodziło z Barone (2004), wysokiej jakości badania obserwacyjnego, przy którym zgłoszono współczynnik niepowodzenia 0.0%213. Dodatkowe informacje dotyczące pozostawiania otwartej końcówki po stronie jąder, stosowania MC do końca po stronie brzusznej oraz wykonywanie FI opisuje Labrecque et at. (2006), które jest drugorzędną analizą danych PVSA z Barone (2004).215 Labarecque (2006) odnotował 0% rekanalizacji stosując tą technikę. Ze względu na niski współczynnik niepowodzenia, włącznie z niskim wskaźnikiem niepowodzenia odnotowanym w badaniach wysokiej jakości, panel zdecydował, że ta technika jest konsekwentnie skuteczna.

Biorąc pod uwagę tą samą technikę wazektomii pozostawiającej wolny koniec nasieniowodu z MC, ale bez FI, znaleziono jedynie dwa badania kliniczne. Oba badania pochodziły z tego samego badania (Shapiro, 1979), oceniano 171 pacjentów i odnotowano wskaźnik niepowodzenia od 4.73% i 4.35% w dwóch badaniach klinicznych46. Panel zdecydował, że biorąc pod uwagę dostępne dowody, pozostają wątpliwości, co do skuteczności wazektomii otwartej z MC w celu zamknięcie końca po stronie brzusznej bez FI. Dlatego, panel nie poleca pomijania FI przy wykonywaniu otwartej wazektomii bez MC.

3 Koniec po stronie jądra otwarty, kauteryzacja końca po stronie brzusznej za pomocą FI

Współczynnik Niepowodzenia Zamknięcia Nasieniowodu = 0.0 - 0.50%

Współczynnik Niepowodzenia Zamknięcia Nasieniowodu = 0.0 - 0.50%

Wazektomia z kauteryzacją (technika Marie Stopes). Jedna z publikacji dostarcza informacji z 10 letniego okresu z kliniki Marie-Stopes gdzie wykonano 45,123 wazektomii w ponad 20 centrach przez 30 klinicystów. Przeprowadzono PVSA u 41,814 pacjentów i wcześnie wykryto 267 niepowodzeń (współczynnik niepowodzenia 0.64%). U pacjentów tych PVSA nadal wykazało obecność plemników i wymagali oni ponownego zabiegu29. Skala niepowodzenia wynosiła od 0.28% do 1.3% w centrach, które korzystały z tej metody. Biorąc pod uwagę konsekwentnie niski wskaźnik niepowodzenia w przypadku wielu klinicystów oraz sporą liczbę pacjentów (n=41,814), panel zinterpretował i wywnioskował, że wazektomia z elektrokauteryzację nasieniowodu jest również konsekwentnie skuteczna.

4 MSI

Współczynnik Niepowodzenia Zamknięcia Nasieniowodu = 0.64%

Współczynnik Niepowodzenia Zamknięcia Nasieniowodu = 0.64%

 <<< Poprzedni temat Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl