Praktyka po-operacyjna: Wytyczne 13

Poniższy tekst jest fragmentem raportu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego