Raport ATU: Praktyka po-operacyjna: Wytyczne 13

pobierz raport w PDF

Praktyka po-operacyjna: Wytyczne 13

Pacjenci mogą przestać korzystać z innych metod antykoncepcji, kiedy badanie jednej niewirowanej świeżej próbki nasienia PVSA wykaże azoospermię lub jedynie rzadką nieruchliwą spermę (≤ 100 000 nie ruchliwych plemników / mL). Zalecenia

Omówienie (siła udokumentowania - poziom C; Korzyści przeważają ryzyko/obciążenia). Zarówno azoospermia oraz RNMS są akceptowalnymi wyznacznikami sukcesu wazektomii. Definicja RNMS wykorzystywana w literaturze medycznej różni się i wynosi od wartości większej niż 0 do ponad 1 miliona /mL, ale najpowszechniej wykorzystywana definicja RNMS to ≤ 100 000 na mL.

Kilka badań wykazuje, że ryzyko zajścia w ciążę związane z obecnością ≤ 100 000 nie ruchliwych plemników /Hpf jest bardzo niskie i zbliżone do ryzyka zajścia w ciążę przy braku plemników. Brak ruchliwości plemników zdaje się być istotnym kryterium wskazującym na skuteczność zamykania nasieniowodu. Edwards (1993) pisał o rutynowym poddawaniu mężczyzn testom trzy do czterech tygodni po wazektomii korzystając z technik MC oraz FI, informując o braku ruchliwych plemników.239 Wśród 3,178 mężczyzn, którzy poddani zostali wazektomii, udokumentowano dwa przypadki ciąży. U jednego mężczyzny pojawiła się późna rekanalizacja; drugi nie wrócił na badanie PVSA. Ten współczynnik ciąż nie odbiega od 1 na 2000 po udokumentowaniu azoospermii w dwóch kolejnych analizach nasienia, w oparciu o dane Elliot Smith Clinic, 25-27 z Marie Stopes International,29 oraz z obszernych raportów z badań klinicznych.28 Nawet u mężczyzn, u których wykazano ruchliwość plemników ryzyko ciąży zdaje się być niskie, jeśli koncentracja ruchliwych oraz nieruchliwych plemników wynosi ≤ 100 000 /mL. W badaniu WHO badanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych dla mężczyzn, 8.1 ciąż/100 osobo-lat, zaobserwowano u mężczyzn z 100 000 do 3 milionów plemników/ml (ruchliwej lub nieruchliwej) oraz 0 ciąży na 100 osobo-lat u mężczyzn od 0 do 100 000 plemników / ml (ruchliwej lub nieruchliwej).260 Antykoncepcyjne niepowodzenie (ciąża) po ogłoszeniu sukcesu wazektomii nie zdarza się często pomimo ponownego pojawienia się plemników nieruchliwych,42,232,246,261 a nawet ruchliwych.

Philp i inni (1984) zaproponował metodą definiowana, kiedy pacjent, u którego stwierdzono małe ilości nieruchliwych plemników w badaniu PVSA może polegać tylko na wazektomii.25 Analizowane dane pochodzą od 16 796 pacjentów w klinice Eliot Smith Clinic w Oxfordzie (Wielka Brytania). Około 4,500 wazektomii zostało przeprowadzonych z MC, ale bez FI po 1974. Philp i inni (1984) korzystali z terminu "specjalny braku plemników", aby określić, kiedy mężczyzna, którego PVSA wykazało RNMS powinien zostać poinformowany, że jest sterylny. Następujące kryteria zostały zdefiniowane dla "specjalnego braku plemników:" (1) poziom 10,000 plemników/mL lub mniej w dwóch kolejnych analizach nasienia, (2) brak ruchliwych plemników oraz (3) przynajmniej siedem miesięcy po wazektomii. Jednakże, metody analizy nasienia w klinice Elliot Smith Clinic nie zostały odnotowane, poza informacjami, że pacjenci dostarczyli próbki nasienia pocztą, które wyłączają badanie ruchliwości. Mimo to, kolejne raporty z kliniki potwierdziły brak ciąży wśród mężczyzn z rzadko występującymi plemnikami.

Korthorst i inni (2009) odnotowali wyniki pochodzące od 1,073 mężczyzn, którzy podlegali zamknięciu nasieniowodu przez klipsy oraz FI.225 Wykorzystując próg <100 000 nie ruchliwych plemników/mL zgodnie z rekomendacjami Holenderskiego Stowarzyszenia Urologicznego,259 mężczyźni zostali uznani za niepłodnych, jeśli spełniali kryterium, które zostało spełnione na podstawie jednej próbki 12 tygodni lub później. Nie odnotowano żadnej ciąży wśród 481 mężczyzn, u których odnotowano wskaźnik < 100 000 nieruchliwych plemników, przy średnim okresie dalszego monitorowania wynoszącym 14 miesięcy. W oparciu o dane Haldara i innych (2000), większość rekanalizacji nastąpiło podczas pierwszego roku po wazektomii.262 Dlatego, rezultaty Korthorst'a prawdopodobnie nie zmieniłyby się przy dłuższym okresie monitorowania.

Według Panelu zarówno azospermia oraz współczynnik ≤ 100 000 nieruchliwych plemników/mL to wiarygodne współczynniki sukcesu wazektomii.

 <<< Poprzedni temat Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl