Raport ATU: Załącznik A: Technika Bez Skalpela (NSV)

pobierz raport w PDF

Załącznik A: Technika Bez Skalpela (NSV)

Dla techniki NSV, używa się pojedynczego przecięcia skóry na środkowej części moszny. Chirurg korzysta z techniki trzech palców, aby unieruchomić każdy nasieniowód, w miejscu przecięcia. Aby wykorzystać metodę trzech palców, praworęczny chirurg staje po prawej stronie pacjenta. Chirurg umieszcza lewy kciuk i palec wskazujący na szwie moszny zaraz pod podstawą penisa lub w połowie pomiędzy podstawą penisa a górną częścią jąder. Chirurg następnie umieszcza lewy środkowy palec za nasieniowodem po posterolateralnej części skóry moszny i korzysta ze środkowego palca, żeby przesunąć nasieniowód w kierunku kciuka lub palca wskazującego w środkowej części szwa moszny. Chirurg korzysta z kciuka lub palca wskazującego, aby wyprostować lub rozciągnąć skórę nad nasieniowodem w miejscu gdzie będzie wykonane nacięcie. Podobnie technika trzech palców wykorzystywana jest, aby unieruchomić lewy nasieniowód w miejscu przecięcia skóry w górnej części moszny. Dla praworęcznego chirurga pracującego po prawej części pacjenta, chirurg musi sięgać przez genitalia i zawinąć swoją lewą rękę dookoła moszny, aby umieścić środkowy palec za lewą stroną moszny oraz kciuk i palec wskazujący na środku szwa moszny.

Kiedy nasieniowód zostanie unieruchomiony przy szwie moszny korzystając z techniki trzech palców, stosowane jest miejscowe znieczulenie, aby podnieść skórę w środowej części szwa moszny, dodatkowo aplikuje się miejscowe znieczulenie w kierunku pierścienia pachwinowego, równolegle do nasieniowodu oraz pod jego powłoką. Następnie skóra powinna zostać delikatnie uszczypnięta przez kilka sekund, aby zredukować jej grubość tak, aby na nasieniowodzie można łatwiej zastosować klamrę. Klamra w kształcie pierścienia o wewnętrznej średnicy 3.0, 3.5 lub 4.0 mm umieszczana jest dookoła naciągniętej skóry, tkanki podskórnej, tkanki dookoła nasieniowodu oraz nasieniowodu. Średnica klamry nasieniowodu wybierana jest zgodnie z grubością skóry moszny.

Kiedy nasieniowód zostanie unieruchomiony w klamrze, jeden czubek dysektora nasieniowodu, który jest zmodyfikowanym zakrzywionym zaciskiem o ostrych końcówkach, wykorzystywany jest w celu przebicia skóry, tkanki podskórnej, powłoki nasieniowodu oraz części vas muscularis. Następnie, oba końce dysektora wprowadzane są przez przeciętą skórę oraz rozwierają skórę w celu stworzenia otworu o dwukrotnej średnicy nasieniowodu (4-6 mm). Końcówki dysektora powinny penetrować głęboko, aby wyłonić sam nasieniowód oraz umożliwić przebicie ściany nasieniowodu końcówce dysektora. Kiedy disektor nasieniowodu jest obracany przez manipulowanie ramieniem, przebity nasieniowód zostanie podniesiony powyżej otworu w skórze moszny.

W tym miejscu klamra nasieniowodu zostaje usunięta z powierzchni skóry i szybko ponownie zastosowana na części nasieniowodu, a nie wokół niego. Przecięcie za nasieniowodem jest wykonywane przez umieszczenie jednej końcówki dysektora pomiędzy tylnią ścianą nasieniowodu oraz powłoką nasieniowodu. Czubek dysektora jest następnie usuwany oraz oba ostrza dysektora nasieniowodu są umieszczane przez otwarcie za nasieniowodem, które zostało utworzone, kiedy pojedyncze ostrze zostało umieszczone. Kiedy oba końce zostają umieszczone za nasieniowodem i rozszerzone, część nasieniowodu zostanie wyizolowana od przyległej powłoki nasieniowodu oraz otaczającej tkanki. Nasieniowód jest gotowy do podziału (z lub bez wycięcia segmentu nasieniowodu) oraz zamknięcia przez chirurga metodą, którą chirurg preferuje. Po zamknięciu nasieniowodu oraz po FI (jeśli chirurg się na to zdecyduje) końcówki nasieniowodu wracają do moszny a krawędzie otwarcia skóry są zaciśnięte przez minutę. Stosuje się opatrunek bez szwów. Technika bez skalpela to technika dla izolowania nasieniowodu. Nie jest to technika służąca zamykania nasieniowodu. Po skorzystaniu z techniki wazetomii bez skalpela, chirurg musi wybrać metodę zamykania nasieniowodu.

Następujące diagramy technik wazektomii bez skalpela zostały zmodyfikowane za pozwoleniem EngenerHealth No-Scalpel Vasectomy, Ilustrowany Przewodnik dla Chirurgów, Trzecie Wydanie, 2003.

Rysunek 1

Pierścień zacisku nasieniowodu (wewnętrzny pierścień o rozmiarach 3.0, 3,5 oraz 4,0 mm)

Pierścień zacisku nasieniowodu (wewnętrzny pierścień o rozmiarach 3.0, 3,5 oraz 4,0 mm)

Dysektor (ze specjalnie zaostrzonymi końcówkami)

Dysektor (ze specjalnie zaostrzonymi końcówkami)

Za pozwoleniem publikacji: No-Scalpel Vasectomy: Ilustrowany przewodnik dla Chirurgów, EngenderHealth. Trzecia edycja, 2003

Rysunek 2

Left hand- lewa ręka

Left hand- lewa ręka

Median raphe - szew moszny

Idealne miejsce dla wazektoii znajduje się po między górną częścią jąder a trzonem penisa.

Technika trzech palców dla unieruchamiania prawego nasieniowody (praworęczny chirurg)

Za pozwoleniem: No-Scalpel Vasectomy: Ilustrowany przewodnik dla Chirurgów, EngenderHealth. Trzecia edycja, 2003

Rysunek 4

Technika trzech palców dla unieruchamiania lewego nasieniowodu (praworęczny chirurg)

Technika trzech palców dla unieruchamiania lewego nasieniowodu (praworęczny chirurg)

Za pozwoleniem: No-Scalpel Vasectomy: Ilustrowany przewodnik dla Chirurgów, EngenderHealth. Trzecia edycja, 2003

Rysunek numer 3

Zastosowanie miejscowego środka znieczulającego

Zastosowanie miejscowego środka znieczulającego

Za pozwoleniem: No-Scalpel Vasectomy: Ilustrowany przewodnik dla Chirurgów, EngenderHealth. Trzecia edycja 2003

Rysunek numer 5

Uszczypnąć miejsce wykonania miejscowego znieczulenia

Uszczypnąć miejsce wykonania miejscowego znieczulenia (zastrzyk), aby rozprowadzić płyn w skórze, ułatwić zastosowanie pierścienia zacisku nasieniowodu.

Za pozwoleniem: No-Scalpel Vasectomy: Ilustrowany przewodnik dla Chirurgów, EngenderHealth. Trzecia edycja 2003

Rysunek 6

sposób chwytu

Vas - nasieniowód

Skin - Skóra

External spermatic fascia - Zewnętrzna powięź nasienna

Za pozwoleniem: No-Scalpel Vasectomy: Ilustrowany przewodnik dla Chirurgów, EngenderHealth. Trzecia edycja, 2003

Rysunek 8

Uszczypnij miejsce wykonani miejscowego znieczulania

Uszczypnij miejsce wykonani miejscowego znieczulania, aby rozprowadzić płyn w skórze, zredukować rozmiar skórnej powłoki i ułatwić zastosowanie zacisku na nasieniowodzie.

Za pozwoleniem: No-Scalpel Vasectomy: Ilustrowany przewodnik dla Chirurgów, EngenderHealth. Trzecia edycja, 2003

Rysunek 7

Przesuń pierścień zacisku nasieniowodu i podnieś nasieniowód

Przesuń pierścień zacisku nasieniowodu i podnieś nasieniowód

Za pozwoleniem: No-Scalpel Vasectomy: Ilustrowany przewodnik dla Chirurgów, EngenderHealth. Trzecia edycja, 2003

Rysunek 9

>Umieść oba ostrza dysektora w tym samym otwarciu skóry

Umieść oba ostrza dysektora w tym samym otwarciu skóry oraz rozszerz wewnętrzną powięź nasieniową (powłoka nasieniowodu) ukazując przednią ścianę nasieniowodu

Za pozwoleniem: No-Scalpel Vasectomy: Ilustrowany przewodnik dla Chirurgów, EngenderHealth. Trzecia edycja, 2003

Rysunek 10

przecięcie nasieniowodu

Dissecting forceps - ostrze tnące

Scrotal skin - skóra moszny

External fascia - powięź zewnętrzna

Vas wall - ściana nasieniowodu

Vas lumen - światło nasieniowodu

Przekuj vas muscularis pojedynczym ostrzem dysektora

Za pozwoleniem: No-Scalpel Vasectomy: Ilustrowany przewodnik dla Chirurgów, EngenderHealth. Trzecia edycja, 2003

Rysunek 11

Na krótko wypuść pierścień zacisku nasieniowodu

Na krótko wypuść pierścień zacisku nasieniowodu, aby umożliwić podniesienie nasieniowodu ponad powięź nasienną wewnętrzną i skórę.

Za pozwoleniem: No-Scalpel Vasectomy: Ilustrowany przewodnik dla Chirurgów, EngenderHealth. Trzecia edycja, 2003

Rysunek 12

Wykonaj rotację dysektora nasieniowodu

Wykonaj rotację dysektora nasieniowodu, aby wyciągnąć nasieniowód z otaczającej wewnętrznej powięzi nasiennej

Za pozwoleniem: No-Scalpel Vasectomy: Ilustrowany przewodnik dla Chirurgów, EngenderHealth. Trzecia edycja, 2003

Rysunek 13

Pochwyć część nasieniowodu pierścieniem zaciskającym nasieniowód

Pochwyć część nasieniowodu pierścieniem zaciskającym nasieniowód

Za pozwoleniem: No-Scalpel Vasectomy: Ilustrowany przewodnik dla Chirurgów, EngenderHealth. Trzecia edycja, 2003

Rysunek 14

Umieść ostrze dysektora za tylnią ścianą nasieniowodu

Umieść ostrze dysektora za tylnią ścianą nasieniowodu, aby stworzyć przestrzeń dla następnego umieszczenia obu ostrzy.

Za pozwoleniem: No-Scalpel Vasectomy: Ilustrowany przewodnik dla Chirurgów, EngenderHealth. Trzecia edycja, 2003

Rysunek 16

Rozszerz dysektor

Rozszerz dysektor, aby wyizolować nasieniowód ze wszystkich przylegających tanek

No-Scalpel Vasectomy: Ilustrowany przewodnik dla Chirurgów, EngenderHealth. Trzecia edycja, 2003

Rysunek 15

Umieść oba zamknięte czubki dysektora pomiędzy tylni vas muscularis oraz tylnią część wewnętrznej powięzi nasiennej

Umieść oba zamknięte czubki dysektora pomiędzy tylni vas muscularis oraz tylnią część wewnętrznej powięzi nasiennej.

Za pozwoleniem: No-Scalpel Vasectomy: Ilustrowany przewodnik dla Chirurgów, EngenderHealth. Trzecia edycja, 2003

 <<< Poprzedni temat Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl