Załącznik A: Technika Bez Skalpela (NSV)

Poniższy tekst jest fragmentem raportu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego