Załącznik C: Kluczowe Pytania 6

Poniższy tekst jest fragmentem raportu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego