Oświadczenie Dotyczące Konfliktu interesów

Poniższy tekst jest fragmentem raportu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego