USA – bezdzietność z wyboru

wazektomia ebook

USA – bezdzietność z wyboru

Stany zjednoczone nie są krajem przyjaznym w zakładaniu rodziny: krótkie urlopy, wysokie ubezpieczenie zdrowotne, krótkie urlopy, krótkie lub nieistniejące urlopy wychowawcze, wysoki koszt opieki nad dzieckiem, wysoki koszt studiów to tylko wierzchołek góry lodowej. Słowem same trudności ale jak wspomniałem wyżej współczynnik odnawialności społeczeństwa jest prawie na poziomie 2,0 a w Polsce 1,3 warte zastanowienia.

Coraz więcej par wstrzymuje się przed posiadania potomstwa z wyboru. Bezdzietne pary mają czas, wolność osobistą i środki finansowe których nie miałyby przy posiadaniu dzieci. Takie pary nazywa się DINK’ami- co oznacza DUAL INCOME NO KIDS (podwójnie zarabiający bezdzietni). Mówiąc o naszym pacjencie z Łodzi nie rozpisywałem się o szerokich przyczynach niechęci do dziecka. Na stronach Wikipedii można wyliczyć, aż 32 powody dla których ludzie decydują się na nieposiadanie dzieci, a mikro procent z nich decyduje się na wykonanie wazektomii, ten mikro-mikro procent dotyczy tylko Polski a nie krajów wysoko rozwiniętych.

 • Brak chęci posiadania dzieci
 • Brak ewidentnych powodów do posiadania dzieci
 • Brak instynktu macierzyńskiego/ojcowskiego
 • Ogólna niechęć do zachowań towarzyszących typowym dzieciom
 • Ogólna niechęć do dzieci
 • Obserwacja wpływu posiadania dzieci na rodzinę lub znajomych
 • Niechęć do poddania się wyznaczonym rolom społecznym
 • Wystarczająca satysfakcja czerpana z posiadania zwierząt domowych
 • Przekonanie osobiste, że dzieciństwo jest zbyt stresującym doświadczeniem

Pobudki osobiste, środowiskowe i zawodowe

 • Niechęć do poświęcenia swojej prywatności i wolności osobistej dzieciom
 • Niechęć po poświęcania swojego czasu dzieciom
 • Niechęć do rosnącej odpowiedzialności finansowej za dziecko, bądź finansowa niemożność posiadania dziecka
 • Przeświadczenie, ze posiadanie dziecka utrudni rozwój kariery
 • Obawa, ze posiadanie dziecka spowoduje utratę pracy lub ubezpieczenia zdrowotnego przy braku urlopu macierzyńskiego
 • Przeświadczenie, że nie spodoba się rola rodzica
 • Przeświadczenie, że utrzymanie odpowiednich więzi z partnerem, zarówno emocjonalnych jak i intymnych, nie będzie możliwe przy posiadaniu dzieci
 • Urojona lub rzeczywista niezdolność do bycia odpowiedzialnym i cierpliwym rodzicem
 • Utrzymanie wolności osobistego wyboru
 • Utrzymanie spontaniczności i elastyczności w przypadku zmiany pracy lub zamieszkania w krótkim czasie

Pobudki pro zdrowotne

 • Obawa o zdrowie rodzica (głównie matki) lub dziecka.
 • Obawa, ze istniejąca choroba jak np.: cukrzyca, depresja, lub ryzyko ciąży pozamacicznej może spowodować ciążę wysokiego ryzyka lub późniejsze problemy z wychowaniem dziecka
 • Strach przed śmiercią matki lub dziecka
 • Obawa, ze dziecko odziedziczy chorobę genetyczną
 • Niedostępność dobrej jakości i przystępnych cenowo opcji nad dzieckiem
 • Strach przed ciążą, porodem, połogiem, jak również przed trwałymi zmianami ciała(np.: spadająca atrakcyjność).

Osobiste przekonanie, że dobrym uczynkiem jest dalsze zaludnianie świata.

 • Przekonanie, że większy wkład społeczny można osiągnąć pracą niż posiadaniem dzieci.
 • Troska o środowisko i przeludnienie świata
 • Przekonanie, że ludzie mają tendencję do posiadania dzieci ze złych powodów
 • Przekonanie, ze sprowadzanie na świat niechcianych dzieci jest niemoralne?
 • Opinia, że czyjeś poświecenie się karierze wpłynie negatywnie na rodzicielstwo lub wykonywany zwód, nie pozwoli na bycie dobrym rodzicem
 • Przekonanie ze rozmnażanie się jest niemoralne
 • Uczucie, ze świat jest zbyt okropny, żeby na niego sprowadzać dzieci.

Podejście filozoficzne

Pogląd, ze wychowanie dzieci, którego skutkiem jest podział ról rodzicielskich jest z góry założeniem społecznym, które ogranicza wybór stylu życia i rozwoju danej jednostki. Mocny argument wśród ruchów feministycznych.<<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl