Regulacja urodzeń

wazektomia ebook

Regulacja urodzeń

Celem regulacji urodzeń jest pozytywny lub negatywny wpływ na stopień reprodukcji. Wpływ pozytywny wyraża się w utrzymywaniu zagrożonej ciąży, leczeniu niepłodności, sztucznym zapłodnieniu, zachęcaniu do większej liczby potomstwa. Wpływ negatywny zmierza do ograniczenia urodzeń przez antykoncepcję, przerywanie ciąży, sterylizację(w rozumieniu metod mikrochirurgicznych takich jak – wazektomii, salpingektomii, ESSURE i ADIANA, Anglosasi używają często określenia STRYLIZACJA, ale w rozumieniu wyżej wymienionych metod chociażby wazektomii( sterylizacja to usunięcie gonad, a wazektomia nie ma nic z tym wspólnego). Regulacja urodzeń jest praktykowana od zarania dziejów. Najczęściej dyktowała ją polityka społeczna: jeżeli potrzebna była większa liczba wojowników, żołnierzy, ludzi do pracy czy wyznawców danej religii, stosowano politykę sprzyjającą zwiększaniu urodzeń, natomiast działania ograniczające przyrost podejmowano wtedy, gdy liczba ludności niekontrolowanie rosła.

Jednak w potocznym rozumieniu przez regulację urodzeń rozumienie się najczęściej ograniczanie przyrostu naturalnego, przy czym pojmuje się go dwojako: jako szeroko rozumianą antykoncepcję, czyli zapobieganie zapłodnieniu, oraz jako przerywanie już istniejącej ciąży we wczesnym okresie jej rozwoju.

Konsekwencje przerywania ciąży, zwłaszcza pierwszej, są wielorakie i wszystkie szkodliwe, toteż uznaje się za jedynie słuszne regulowanie urodzeń zgodnie z pierwszym rozumieniem tego terminu, tj. przez stosowanie antykoncepcji.

Regułą jest, że większa edukacja w zakresie antykoncepcji powoduje zmniejszenie liczby sztucznych poronień. Przykładem mogą być kraje o wysokim stopniu cywilizacji, w których 70-80% kobiet w wieku rozrodczym zna metody antykoncepcji a przyrost ludności jest tam regulowany. W krajach „trzeciego świata” metody antykoncepcji zna zaledwie kilka procent kobiet w wieku rozrodczym, w związku z czym obserwuje się tu przyrost żywiołowy, będący hamulcem rozwoju i poprawy bytu społeczeństwa. Szerzenie wiedzy o właściwych, bezpiecznych i możliwie najskuteczniejszych metodach i środkach antykoncepcji jest w dzisiejszym świecie koniecznością. Zapewnienie antykoncepcji na odpowiednim poziomie leży w interesie wszystkich społeczeństw i urasta do problemu rangi światowej. Antykoncepcja ma pewne aspekty etyczne. Jeden z nich wiąże się ze znaczną liczbą poronień sztucznych, często kryminalnych, z dużym współczynnikiem zachorowalności w wyniku aborcji i negatywnymi skutkami psychicznymi tego zjawiska. Niechciane i nie planowane ciąże mają niekorzystny wpływ na jednostkę i na całe społeczeństwo. Dlatego słuszniej jest zapobiegać ciąży, niż pozwolić wpadać kobietom w pułapkę trudnego problemu ciąży przedmałżeńskiej czy nawet małżeńskiej, ale z różnych względów niechcianej, np. w zbyt wczesnym wieku. Pociąga to za sobą możliwość poważnych zakłóceń rozwoju emocjonalnego oraz stosunków rodzinnych. Zalegalizowana aborcja terapeutyczna też nie jest dobrym rozwiązaniem. Udostępnienie odpowiednio nadzorowanej antykoncepcji młodym kobietom wydaje się jedynym, logicznym, praktycznym sposobem rozwiązania tego problemu.

Obecnie regulacja urodzeń wiąże się z założeniami demograficznymi poszczególnych państw. Oprócz skrajnych przypadków, np. Chin, w których państwo bardzo silnie ingeruje w liczbę posiadanych dzieci, w większości społeczeństw kobieta (czy też małżeństwo) ma prawo decydowania o liczbie własnego potomstwa. Według ocen ośrodka socjologicznego Światowego Departamentu Płodności (World Fertility Survey) obecnie kobiety na całym świecie planują mniej dzieci, niezależnie od czynników rodzinnych czy ekonomicznych.

Odpowiednie planowanie urodzeń jest też skutecznym sposobem zapobiegania śmiertelności matek i noworodków, ponieważ planowanie rodziny może pomóc parom małżeńskim uniknąć ciąży wysokiego ryzyka.

Dane z całego świata (Population reports: Family Planning Programs. The John Hopkins Unoiversity, Seeries j, No 27, May-june 1984) pokazują, że największe ryzyko zachorowań i śmierci matek i noworodków występuje wśród kobiet ciężarnych:

  • przed 18 rokiem życia (za szybko)
  • powyżej 35 roku życia (za późno)
  • mających za sobą więcej niż 4 porody (za dużo)
  • zachodzących w ciążę częściej niż co dwa lata (za często).

Za szybko, za późno, za dużo, za często

W części Europy i Ameryki Północnej śmiertelność noworodków obniżyła się w ostatnich 15 latach o 25%o ponieważ znacznie zmniejszyła się liczba porodów wśród kobiet starszych, z dużą liczbą dzieci. W krajach Afryki i Azji umiera rocznie przy porodzie około 5,6 mln noworodków i 200 tys. matek. Można byłoby chociażby w części, tego uniknąć, gdyby kobiety rodziły tylko w najbezpieczniejszych latach, tj. między 21 a 30 rokiem życia, planowały porody w odpowiednich odstępach czasu, a rodzinę – w umiarkowanym rozmiarze.<<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl