Karta lekarza – dekalog

wazektomia ebook

Karta lekarza – dekalog

Współcześni lekarze przeżywają frustracje, ponieważ zmiany w systemach opieki zdrowotnej, zachodzące niemal we wszystkich krajach uprzemysłowionych, zagrażają zasadom wykonywania zawodu i związanym z nimi wartościom. Odpowiadając na to wyzwanie, pod koniec 1999 roku European Federation of Internal Medicine, ACP-ASIM Foundation oraz ABIM Foundation wspólnie rozpoczęły przedsięwzięcie pt. „Zasady wykonywania zawodu lekarza”. W Polsce Karta Lekarza została przyjęta przez większość towarzystw naukowych.

Zbiór zobowiązań zawodowych:

  1. Zobowiązanie do kompetencji zawodowej. (...) Całe środowisko lekarskie musi dbać o to, aby wszyscy lekarze byli kompetentni, oraz wprowadzić odpowiednie mechanizmy umożliwiające lekarzom osiągnięcie tego celu.
  2. Zobowiązanie do szczerości wobec pacjenta. (...) Lekarze muszą dbać o to, aby pacjenci otrzymywali wyczerpującą i prawdziwą informację o leczeniu, zanim wyrażą na nie zgodę, a także w trakcie leczenia.
  3. Zobowiązanie do przestrzegania tajemnicy lekarskiej
  4. Zobowiązanie do właściwych relacji z pacjentami.
  5. Zobowiązanie do doskonalenia jakości opieki.
  6. Zobowiązanie do zapewnienia dostępności opieki medycznej.
  7. Zobowiązanie do sprawiedliwego rozdziału ograniczonych zasobów ochrony zdrowia.
  8. Zobowiązanie do zdobywania wiedzy naukowej.
  9. Zobowiązanie do podtrzymywania zaufania przez odpowiednie postępowanie w przypadku konfliktu interesów.
  10. Zobowiązanie do wypełniania obowiązków zawodowych. [Karta Lekarza. Zasady wykonywania zawodu lekarza w nowym tysiącleciu, Medycyna praktyczna, wydanie specjalne. 2002;2:1-8]

Zastosowanie Karty praw kobiet, oraz Karty lekarza przyczyni się zapewne do lepszego rozwoju i zrozumienia, tak wszechstronnej dziedziny medycyny, jaką jest współczesne planowanie rodziny.<<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl