Podwiązanie nasieniowodów – studium przypadku.

wazektomia ebook

Podwiązanie nasieniowodów – studium przypadku.

Czy pełnoletni mężczyzna, kawaler może domagać się podwiązania nasieniowodów, by móc prowadzić swobodniejsze życie seksualne? Studium przypadku.

  • Zagadnienia do rozważenia:
  • Prawo praktykowania(wiek pacjenta)
  • Świadoma zgoda pacjenta (niedogodność)
  • Precyzja oświadczenia pacjenta
  • Odpowiedzialność lekarska

1. W płaszczyźnie prawno-międzynarodowej

A/ Jeśli rozwój psychiczny pacjenta pozwala mu na należyte rozumienie wymaganej interwencji, nic nie powinno przeszkadzać w przystaniu na jego żądanie, nawet choćby wazektomia miła polegać na definitywnym wyrzeczeniu się fundamentalnego prawa do prokreacji

B/ Świadoma zgoda pacjenta, jak również wszelka uprzednia informacja mogąca pozwolić mu na ścisłe zrozumienie korzyści i niedogodności terapii, lub jakiegokolwiek aktu lekarskiego, nie podlegają dyskusji

C/ Brak odpowiedzi

2. W płaszczyźnie etycznej

Brak specjalnego tekstu deontologii międzynarodowej. Europejski Przewodnik Etyczny(1986), mówi tylko, że lekarz udzieli pacjentowi na jego żądanie wszelkich pożytecznych wskazówek z dziedziny reprodukcji, oraz antykoncepcji

3. W płaszczyźnie moralności religijnej

a/ Katolickiej

Z punktu widzenia moralności katolickiej dobrowolna „sterylizacja”, czyli wazektomia, nie jest dopuszczalna, chyba ze wyłącznie z powodów terapeutycznych, ponieważ godziłaby w zasadę nie rozporządzalności ciałem[Paweł VI: Humanae Vitae, 17; Pius XII, A,A,S.50(1958),734- 735(96)]

b/ Protestanckiej

Przypadek spoczywa w domenie osobistej odpowiedzialności zarówno żądającego, jak i lekarza. Stąd kwestia „co jest działaniem odpowiedzialnym”. Przejawione motywy wydają się co najmniej płoche i wysoce wątpliwe.

c/ Żydowskiej

Obowiązek prokreacji zasadniczo spoczywa na mężczyźnie; jest więc dla mężczyzny zakazanym podejmować inicjatywę mającą za cel położenie kresu możliwości prokreacji. (Tora potępia i uznaje za ohydny gest Onana – Gn.,38,9-określany jako jedno z najcięższych wykroczeń przeciwko Prawu, ponieważ niszczy on życie u samego źródła). W trzech ośrodkach klinicznych w Izraelu wykonywane są zabiegi rewazektomii(vasovasostomii), jak też wazektomii. Czy zabiegi wazektomii wykonywane są u kawalerów pozostaje znakiem zapytania.

d/ Muzułmańskiej

Podwiązanie nasieniowodów u mężczyzny kawalera nie jest dopuszczalne, ponieważ jest ono niemoralne i karygodne, skoro dąży on do tego, by to mu pozwoliło na bardziej swobodne Zycie seksualne

e/ Buddyjskiej

Opinia negatywna: byłoby to najsciślejszym prawem żądającego, gdyby tak operacja nie rodział problemów dla innych. Jednakże:

1. Rodzi to ryzyko popierania rozwiązłości; ogólnie rzecz biorąc, buddyzm dostrzega w przywiązaniu, między innymi w pragnieniu fizycznym, zasadniczy powód cierpienia jednostek. „Żyjemy szczęśliwi bez usychania z pragnienia przyjemności zmysłowych pośród tych, którzy ich pragną” Dharmmapada.v.199)

2. Problem odwracalności operacji. Obecnie przy technice In vitro i mikrochirurgii problem odwracalności operacji nie stanowi większego problemu.[Luciano L.: Zagadnienia medyczno prawne w połoznictwie i ginekologii, USA., w Położnictwo i Ginekologia Beck W W jr, Urban&partner, 1995, 465-477]<<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl