W płaszczyźnie etycznej:

wazektomia ebook

W płaszczyźnie etycznej:

Nie ma specjalnego tekstu deontologii międzynarodowej. Europejski przewodnik etyczny (1986) powiada jedynie, że lekarz udzieli pacjentce na jej żądanie wszelkich pożytecznych wskazówek z dziedziny reprodukcji oraz antykoncepcji. Deklaracja z Rancho Mirage z 1986 r. w sprawie wolności zawodowej lekarza odsyła do profesjonalnego osądu i do jego dyskrecjonalnej kompetencji podejmowanie przezeń decyzji klinicznych oraz etycznych związanych z leczeniem. Jednakże, jak dodaje Rezolucja Wiedeńska z 1988 r., dla większego pożytku pacjentów i zawsze po uzyskaniu świadomej ich zgody (Deklaracja lizbońska z 1981 r. oraz Europejski przewodnik etyczny z 1986 r., art.4) lekarz nie może zastępować koncepcji pacjenta swą własną koncepcją jakości życia.<<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl