Sterylizacja na życzenie

wazektomia ebook

Sterylizacja na życzenie

Szpitale publiczne w USA nie mogą odmówić wykonania zabiegu sterylizacji na życzenie pacjentki, gdyż naruszyłoby to jej konstytucyjne prawo od unikania rozgłosu i decydowania o swoich sprawach osobistych. Prywatnie praktykujący lekarze i prywatne szpitale mogą jednakże nie zgodzić się na wykonanie takiego zabiegu z pobudek etyczno-moralnych. Prawo federalne wymaga, aby na 30-180 dni przed planowaną sterylizacją pacjentka potwierdziła swoją wolę podpisem na specjalnym formularzu Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej.

Nie może tego zrobić, jeżeli:

 • nie ukończyła 21 lat
 • jest w ciąży
 • pozostaje pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • nie jest w pełni władz umysłowych
 • ma zamiar poddać się jednocześnie aborcji (prawo federalne nie dopuszcza możliwości wykonania w tym samym czasie zabiegu przerwania ciąży i podwiązania jajowodów, władze federalne bowiem nie pokrywają kosztów aborcji).

Lekarz ma obowiązek poinformować pacjentkę, że :

 • skutkiem operacji będzie bezpłodność, (traktujemy tę metodę jako odwracalną, tak jak po założeniu WWA uzyskujemy bezpłodność na 5 lat, a po wyjęciu wkładki wraca płodność, tylko łatwiej niż przy podwiązaniu jajowodów)
 • skutek ten będzie trwały (co nie jest prawdą, ponieważ nie usuwa się jajowodów, jajników, macicy, a mikrochirurgia przywraca w 80% płodność, natomiast metoda in vitro nie jest już żadnym problemem)
 • istnieją inne metody zapobiegania ciąży
 • nie ma 100% gwarancji bezpłodności, w związku z czym może się mimo wszystko zdarzyć (pacjentka zajdzie w ciążę wewnątrzmaciczną lub ekotopową - zewnątrzmaciczną).

Sterylizacja bez zgody pacjentki.

W 20 stanach USA prawo zezwala na sterylizację „pacjentki” bez jej zgody. Dotyczy to pacjentek niedorozwiniętych umysłowo z powodu chorób genetycznych, przebywających na specjalnych oddziałach w szpitalach stanowych. Wymagane jest jednak, by:

 • choroba miała charakter trwały
 • pacjentka była zdolna do zajścia w ciążę
 • istniało wysokie prawdopodobieństwo przekazania choroby genetycznej dzieciom
 • pacjentka była niezdolna do podjęcia opieki nad swoim dzieckiem
 • niemożliwe było zastosowanie innych metod antykoncepcji.


<<< Poprzedni temat Spis treści Kolejny temat >>>
Copyrights 2021 © Wazektomia.com
Wykonanie www.elkomtel.pl